OznámeníOdevzdávání seminárních prací

Seminární práce, které odevzdáváte přes poštovní přihrádku, laskavě označujte jménem vyučujícího a názvem předmětu. Práce, na kterých nebude jméno vyučujícího a předmět uveden, nebudou předány.


Skupinové emaily jednotlivých ročníků pro ak. rok 2018/2019

Sociální patologie a prevence - prezenční studium
1. ročník     P-BPP2018@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     P-BPP2017@seznam.cz
3. ročník     P-BPP2016@seznam.cz


Sociální patologie a prevence - kombinované studium
1. ročník     K-BPP2018@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-BPP2017@seznam.cz
3. ročník     K-BPP2016@seznam.cz 


Sociální komunikace v neziskovém sektoru - kombinované studium
1. ročník     K-SKNS2018@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-SKNS2017@seznam.cz
3. ročník     K-SKNS2016@seznam.cz