O katedře

Cílem studia je vybavit absolventy teoretickými poznatky i dovednostmi pro oblast sociálně výchovné činnosti, prevence i terapie sociálně deviantního jednání, poradenství, diagnostikování prostředí i osobnosti.

Všechny studované obory se zaměřují na profesní přípravu pracovníků, kteří směřují do vybraných pomáhajících profesí. Jedná se především o sociálně pedagogické specialisty, pedagogy volného času, výchovné pracovníky a sociální pracovníky.

Pracovníci katedry jsou členy řady odborných společností a asociací. Katedra se jako partner podílí na různých výzkumných a vzdělávacích projektech v oblasti volnočasových aktivit, prevence sociálně patologických jevů a dalšího vzdělávání profesionálních i dobrovolných pracovníků pro sféru aktivního trávení volného času v regionu i v celé republice. Kromě toho spolupracuje i se zahraničními partnery.

Katedra dlouhodobě spolupracuje s tuzemskými odbornými pracovišti na úrovni vysokých škol i ve sféře odborné praxe. V oblasti praxí se katedra zaměřuje především na spolupráci s pracovišti, která jsou nejčastějšími zaměstnavateli absolventů. Především se jedná o výchovná i převýchovná zařízení, zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže, neziskové organizace. V posledních letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s organizacemi, které se zaměřují na oblast primární i sekundární prevence. Studenti katedry se podílejí na seminářích, kurzech i pobytových výjezdech s tematikou zacílenou především na budování zdravého životního stylu.

Mezinárodní spolupráce se rozvíjí rovněž úspěšně. Tradiční a plodná je se slovenskými odbornými pracovišti. V oblasti odborné a ve sféře krátkodobých výměnných studentských pobytů spolupracuje katedra s německou Hochschule Merseburg. Dalším významným odborným partnerem je Katedra sociální práce na Riga Stradins University v Lotyšsku.

kontakt

a: budova A, místnost 34410
e: sona.prokopcova@uhk.cz
t: (+420) 493 331 347

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.4.2015 9:55