O katedře

Katedra technických předmětů zajišťuje výuku bakalářského studijního oboru Základy techniky se zaměřením na vzdělávání a navazujících magisterských oborů Učitelství pro 2. stupeň základních škol - Základy techniky a Učitelství pro střední školy - Základy techniky.

Bakalářský studijní obor pokrývá rozsáhlou oblast základních znalostí pro orientaci ve strojírenství a elektrotechnice a je převážně přípravou na navazující magisterské obory. V magisterských studijních oborech si studenti osvojí potřebné znalosti a dovednosti pro tvorbu vzdělávacích programů a pro výuku technicky orientovaných předmětů na základních a středních školách v oblasti Rámcového vzdělávacího programu Člověk a svět práce v těchto oblastech: práce s technickými materiály, design a konstruování, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, práce s laboratorní technikou, využití digitálních technologií a svět práce.

Katedra technických předmětů každoročně pořádá mezinárodní konferenci Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, která je zaměřena na výsledky výzkumu a vývoje v technických oborech, inovace technických studijních programů, trendy v didaktice odborných předmětů, efektivní práci s informacemi a srovnávací studie z oblasti technického vzdělávání. Vědeckovýzkumné aktivity katedry se zaměřují na oblast obráběcích technologií, stavby strojů, měření a zpracování signálů v elektrotechnice a na oblast auditoriologie učeben.

Katedra technických předmětů spolupracuje s  Katedrou speciální pedagogiky PdF v oblasti ergoterapie. Zahraniční spolupráce se rozvíjí s univerzitami ve Slovinsku (Maribor) a na Slovensku. V oblasti domácích odborných aktivit katedra dlouhodobě spolupracuje s Technickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze v oblasti strojírenství. Postupně se rozvíjí spolupráce s Elektrotechnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni v oblasti akustických měření.

kontakt

a: budova C, místnost 11310
e: magda.kotkova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1134

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.4.2015 9:59