O katedře

Katedra tělesné výchovy a sportu  zajišťuje v bakalářském a magisterském studiu odbornou a metodickou přípravu pro budoucí  učitele 2. stupně základních škol a středních škol. Katedra rovněž zajišťuje tělovýchovné předměty pro budoucí učitele 1.stupně základních škol a učitele mateřských škol. 
 Během bakalářského studia absolvují studenti  teoretické předměty z tělovýchovné a sportovní oblasti (antropomotoriku, historii tělesné kultury, biomechaniku, sportovní trénink, wellness a fitness) a biomedicínské oblasti (anatomii, fyziologii, kineziologii, traumatologii). Magisterské obory jsou zaměřeny především na teorii a didaktiku jednotlivých sportů a disciplín a také na teorii dalších předmětů z oblasti tělovýchovy a sportu.
Katedra každoročně pořádá v rámci Pedagogických dní Pohybovou akademii, kde studenti prezentují co se v hodinách TV naučili a také se zde  představují úspěšní studenti katedry. 

Studenti katedry pravidelně reprezentují Univerzitu Hradec Králové na Českých akademických hrách, Akademických mistrovstvích České republiky a dalších sportovních soutěžích, kde získávají medaile jak v individuálních, tak v kolektivních sportech a to vše za podpory Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové, z.s.

Katedra dále zajišťuje výběrové sportovní a pohybové aktivity pro studenty ostatních fakult Univerzity Hradec Králové a nabízí i řadu volitelných teoretických předmětů vztahujících se k zdravému životnímu stylu a výchově ke zdraví.
Součástí sportovního života univerzity je také Univerzitní sportovní klub Hradec Králové,z.s.
Odborná činnost katedry a spolupráce s jinými fakultami či katedrami je zaměřena převážně na problematiku pohybu a tělesné zátěže.
Při katedře rovněž pracuje Akreditační středisko (AKRES), které se stává regionálním centrem pro odborné vzdělávání veřejnosti a studentů Univerzity Hradec Králové v tělovýchovných a licenčních programech.
Součástí katedry je  oddělení tělesné výchovy pro 1. stupeň základní školy a mateřské školy.

kontakt

a: budova H, místnost 62020
e: eva.korenkova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1456

Naposledy upraveno: Kořénková Eva, 22.10.2018 12:18