Personální obsazení

JménoPoziceOdkaz
Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.vedoucí katedry výtvarné kultury a textiPersonální stránka
doc. Jaroslava Severová, ak. mal.docentka, zástupce vedoucího kat. KVKTTPersonální stránka
doc. Mgr. art. Zuzana Hromadovávedoucí odd.text.tvorbyPersonální stránka
MgA. Petr Hůzavedoucí oddělení gr. tvorby a multimédiíPersonální stránka
PhDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.vedoucí oddělení výtvarné výchovyPersonální stránka
Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.vedoucí odd. výtv. vých. a tvorby ob.st.Personální stránka
Ivana Špicarováreferentka katedryPersonální stránka
Mgr. et MgA. Petra Filipová, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
doc. M.A. Mgr. Mária FulkovádocentPersonální stránka
PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
MgA. Jakub HorskýlektorPersonální stránka
doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc. docentPersonální stránka
MgA. Tomáš Moravecodborný asistentPersonální stránka
Mgr. Lubomír Netušilodborný asistentPersonální stránka
doc. Rostislav Novák, ak. mal.docentPersonální stránka
ak. mal. Gabriela Nováková, Ph.D.odborný asistent Personální stránka
Bc. et Bc. Věra PrášilováknihovnicePersonální stránka
PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
MgA. Tereza Severová, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.ved. odd. VV a tvorby primárního vzděl.Personální stránka
Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
Mgr. et MgA. Pavel Trnka, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
MgA. Vladimír VélaasistentPersonální stránka
doc. Vlastimil Vodák, ak. mal.docentPersonální stránka
1