05.02.2019

  Fragmenty v Senátu

  Výstava doc. Vlastimila Vodáka, pedagoga KVKTT PdF UHK, a jeho manželky Radky Vodákové ve výstavní síni Senátu PČR.

  Náhled

  Ve dnech 10.1.-24.2.2019 patřila výstavní síň Senátu Parlamentu České republiky výtvarným dílům docenta, akademického malíře Vlastimila Vodáka, pedagoga Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, a jeho manželky akademické malířky Radky Vodákové-Šrotové. Výstava byla věnována ukázkám, zlomkům, fragmentům výsledků jejich tvorby.

  Manželé Vodákovi jsou absolventy ateliéru textilního výtvarnictví Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP), vedeného profesorem Antonínem Kybalem. Oba se věnují nejenom tvůrčí, ale i pedagogické činnosti a humanitárním aktivitám. Vlastimil Vodák byl od roku 1984 odborným asistentem ateliéru textilního umění VŠUP a v letech 1986–1990 jej vedl. V letech 1990-2008 byl ředitelem pražské Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy textilních řemesel, od roku 2004 působí na královéhradecké univerzitě. Radka Vodáková založila a v letech 1995-2007 vedla obor Tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů na Střední umělecké škole textilních řemesel v Praze, působila rovněž na Vyšší odborné škole textilních řemesel.

  Za zmínku stojí skutečnost, že Radka Vodáková po absolvování VŠUP, v letech 1971-1975, externě spolupracovala s libereckou Textilanou a Vlastimil Vodák navrhoval po absolutoriu, v letech 1970 – 1972, dezény pro filmovou tiskárnu liberecké Textilany v Novém Městě pod Smrkem. Oba tak přispěli ke složitě se vyvíjející spolupráci výtvarníků s textilní výrobou.

  Vlastimil Vodák věnuje nejvíce tvůrčí energie vazebným tapiseriím a tapiseriím zpracovaným prostřednictvím útkového rypsu - klasickým gobelínům. V sedmdesátých letech navrhoval i tapisérie netkané – ztvárňované technikou aradecor. V jeho tvorbě zaujímá významné místo kresba tužkou a tuší a práce se skleněnými a kovovými vlákny, respektive s dráty, se dřevem, s plstí. Svoje práce představuje především  na společných výstavách s Radkou Vodákovou a na výstavách studentů a pedagogů Katedry výtvarné kultury a textilní královéhradecké univerzity. Kupříkladu v roce 2017 to byla výstava „Textilní konfrontace III“ v Galerii Kinský Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, v loňském roce přehlídka „TxT. Textilní tvorba“ v Galerii zámku Kvasiny a „Proměny textilu“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Letohradě.

  Náhled

  Na výstavě „Fragmenty“ se Vlastimil Vodák představil objekty – plastikami z drátěného pletiva a vazebnými tapiseriemi. Vodák je autorem, který tvoří artefakty i jiného než čtvercového nebo obdélníkového formátu. Daří se mu úspěšně řešit úskalí spjatá s vytvářením tapiserií trojúhelníkových či kruhových. Náměty pro ně nachází ve světě lidí, v přírodě, v krajině. Nadčasové motivy věnované mezilidským vztahům, lidským citům … ztvárňuje neotřelým, originálním způsobem, prostřednictvím znaků a symbolů – prostřednictvím výtvarnou zkratkou ztvárňovaných postav, jejich postojů, gest…, výrazů tváře. Vodákovy práce druhého námětového okruhu jsou věnovány přírodě, krajině a jejím atributům, aniž by přitom rezignoval na ztvárňování figurálních motivů. Také v nich viděné stylizuje, abstrahuje od reality, geometrizuje. Vlastimil Vodák rád experimentuje – s materiálem, barevností útku i osnovy, s její barevnou proměnou - přináší originální efekty v celkové kompozici - s vazbami, s tvarem – formátem svých prací. Při tvorbě tapiserií využívá i další textilní techniky, například výšivku nebo paličkovanou krajku. Vodákovy práce jsou vyzrálé, po všech stránkách „dotažené“, promyšlené, obsahují významná sdělení, poselství.

  Radka Vodáková tvoří zejména nápadité textilní aplikace, obvykle s didaktickými, ale zároveň i relaxačními prvky. Většinou jde o závěsné textilie (závěsy, opony ...). Vytváří také skládanky, paravány, pokrývky, rehabilitační matračky, invenční textilní hračky rozvíjející dětskou představivost, motoriku ... Jsou určeny pro společenské prostory, mateřské a speciální školy, domy dětí, zdravotnická zařízení. Pro zdravotnická zařízení navrhuje a ve spolupráci s Vlastimilem Vodákem tvoří také rozměrné deskové malby. Svými pracemi významně přispívá k realizaci desítky projektů Nadace Umění pro zdraví v pražských, zejména dětských zdravotnických zařízeních.

  Na výstavě „Fragmenty“ byly prezentovány zejména její textilní aplikace, drobné objekty – plastiky z drátěného pletiva a miniatury, vytvořené různými, často kombinovanými technikami z různých materiálů, například z plsti.
  Náhled
  Gobelíny doc. Vlastimila Vodáka na výstavě Fragmenty

   K charakteristickému rysu dosavadní umělecké dráhy Radky a Vlastimila Vodákových patří jejich společná tvorba, její výsledky. Patří k nim zejména, na výstavě výrazně zastoupené, originální kovové - drátěné, „samonosné“, objekty. Vlastní práce s dráty je na manuálně zručném Vlastimilu Vodákovi. Při jejich ztvárňování používá, podobně jako příležitostně při vázání tapiserií, rovněž techniku šití a předtkalcovské techniky, zejména paličkovanou krajku.

  Pro tvorbu Vlastimila a Radky Vodákových je typická kontinuálnost, cílevědomost, pracovitost a poctivost, se kterou  k ní přistupují, chuť experimentovat – s materiály, postupy, technikami, tvary ..., profesionalita a zodpovědnost. Pro výsledky jejich tvůrčí činnosti je pak charakteristická nápaditost, originalita, do nejjemnějších detailů jdoucí výsledná podoba.
   

  PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

  Katedra výtvar.kultury a textilní tvorby PdF UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 29.3.2019 14:11