08.04.2019

  Kniha Petra Kmoška Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

  Ojedinělý pokus o zachycení dramatického života a rozsáhlého díla žáka pražské a mnichovské akademie výtvarných umění.

  Kniha Petra Kmoška Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka je ojedinělým pokusem o zachycení dramatického života a rozsáhlého díla žáka pražské a mnichovské akademie výtvarných umění. Jde o zprvu vysoce ceněného, posléze zatracovaného, donedávna ještě neoprávněně opomíjeného malíře zvířat a především koní. Vacátko (* 1873 až † 1956) sice náleží původem a rodinným zázemím do okruhu východočeského umění první poloviny 20. století, ale svými výtvarnými počiny přesahuje hranice regionu a řadí se nejen do národního, ale i evropského kulturního a uměleckého kontextu. Monografie představuje rozsáhlý soubor Vacátkových děl nacházejících se ve veřejných i soukromých sbírkách, včetně sbírky Národního zemědělského muzea. Její nezbytnou součástí je také dobová fotodokumentace přibližující malířův život. Publikace je pojata jako specifický příklad a návod k hledání, navazování a obnovování nezkaleného vztahu člověka k přírodě, k posilování citového a estetického poměru ke všemu živému, a nepřímo tak i k sobě samému. Tváří v tvář technickému pokroku, ale i projevům devastace přírody, vymírání a vybíjení živočišných druhů stávají se literární, odborné vědní a umělecké explikace nezastupitelným prostředkem k ekologicky citlivé a hodnotové výchově dnešní populace.

  O autorovi:
  Doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc. - malíř, výtvarný teoretik, pedagogog. Od roku 1985 působí na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty v Hradci Králové, věnuje se dějinám výtvarného umění (dosud vydal 18 titulů), publikuje monografie věnované výtvarným umělcům východních Čech, kteří překročili rámec východočeského regionu a výrazným způsobem přispěli k vývoji našeho umění. Od dětství se věnuje malbě v širokém tematickém spektru, od krajin až po figurální motivy inspirované literaturou, historií a výtvarným uměním.  


  Publikace:

  Petr Kmošek: Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka

  ISBN 978-80-86874-99-9
  Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2018
  530,- Kč
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 17.4.2019 9:1