29.03.2018

  Ohlédnutí za 26. ročníkem Pedagogických dnů

  Letošní ročník Pedagogických dnů proběhl kvůli Velikonočním svátkům v netradičním čase, od 19. do 23. března 2018, tedy o týden dříve, a kvůli stále nevzdávající se zimě i v netradičním počasí. To však nemělo žádný vliv na návštěvnost největší akce Pedagogické fakulty UHK. Právě naopak, tento ročník si budeme pamatovat jako jeden z nejnavštěvovanějších.

  Velký podíl na tom měla výstava jediné kopie Ďáblovy bible, která lákala davy zájemců do Galerie T. V průběhu celého týdne se u ní střídali kurátoři výstavy, kteří lákavým způsobem vykládali jak skutečnou historii této největší knihy na světě, tak i legendy doprovázející její vznik.

  Obrovský zájem, dalece překračující kapacitu auly v Objektu společné výuky, zaznamenala hlavní přednáška profesora Manfreda Spitzera, která proběhla ve středu 21. března ve 14 hodin. Přednášku jsme pro ty, kteří se již nevešli do zcela zaplněné auly, přenášeli na obrazovkách v přilehlých společenských místnostech, a také jsme z ní pořídili videozáznam. Profesor Spitzer hovořil o rizicích a vedlejších účincích užívání digitálních médií a přítomným divákům prezentoval výsledky nejnovějších výzkumů zabývajících se touto tematikou.

  Jak uvedla návštěvnice přednášky, studentka a členka Studentské komory Akademického senátu PdF Kristýna Motyčková:
  „Z přednášky prof. Manfreda Spitzera jsem odcházela naprosto nadšená. Byl to tak silný zážitek, že jsem se o něj musela podělit s nejbližším okolím. Škodlivost technologií není moc probírané téma, přitom by o něm měli vědět podle pana profesora všichni, například rodiče malých dětí, kteří svým potomkům kupují tablety v domnění, že tím pomáhají jejich vývoji, nebo my studenti, kteří jsme s notebooky, mobily a tablety srostlí. Sama se snažím za poslední týdny používání mobilu omezit, třeba když jím sama, ale není to snadné, asi už jsem taky trochu závislá.“

  Profesor Spitzer se v programu Pedagogických dnů objevil ještě jednou, a to když s ostatními významnými hosty ještě ten večer předával Výroční ceny mimořádným osobnostem PdF na Slavnostním večeru v hradecké Filharmonii. Předávání bylo spojeno s koncertem Symfonického orchestru konzervatoře Pardubice.

  Za přítomnosti autorů, vedení PdF a milých hostů ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Univerzitní knihovny a Univerzitního archivu byla v úterý 20. března v atriu Objektu společné výuky slavnostně pokřtěna kniha jménem Příběh budovy čp. 301. Ta se věnuje více než 120-ti leté historii budovy na náměstí Svobody 301, bývalé Obchodní akademii a dnešnímu děkanátu naší fakulty.

  Také další program Pedagogických dnů byl velice zajímavý. V rámci prezentací odborných činností jednotlivých kateder Pedagogické fakulty bylo možné navštívit konference, přednášky, workshopy, výstavy, vernisáže, dílny, koncerty, divadelní představení, prezentace studentských prací i projektů. • Více z Novinky

DSC_8966 DSC_8971_PerfectPhoto-cz_2018-03-2520_06_021 DSC_9073 DSC_8726_PerfectPhoto-cz_2018-03-23-14_55_46-(1) DSC_8801-001 DSC_8846

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 29.3.2018 13:44