21.01.2019

  Pokoje 2018

  Na 7. ročníku přehlídky mladého umění POKOJE vybraných ateliérů českých vysokých uměleckých škol, která proběhla 9. - 18. 11. 2018 v Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, získali hlavní cenu poroty studenti UHK Pedagogické fakulty, oboru Grafická tvorba – Multimédia Kateřina Klapková a Vu Duc Minh.  Cenu získali v konkurenci ateliérů ze 14 VŠ:
  Fakulta Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Art & Design Institut v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Technická univerzita v Liberci, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění Ostravské univerzity, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Prague college.   

  Více informací o samotné výstavě naleznete na www.prehlidkapokoje.cz, Facebookové stránce nebo Facebookové události.
   

  Petra Kubařová

  Děkanát Pedagogické fakulty UHK • Více z Novinky

Gf_PK1X3

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 29.3.2019 14:9