07.11.2018

  Síla biblioterapie aneb studentky PdF dokáží rozmluvit i žáky s autismem

  O workshopu během akce Týden vědy a techniky AV ČR.

  Vzpomeňte si na dobu, kdy jste ještě nebyli ani náctiletí. Báli jste se tmy a ze spaní vás budily noční můry? Nebo máte doposud špatné pocity, když jste sami doma? Možná by stačilo, kdyby si s vámi někdo popovídal. Vyrovnat se s vlastním strachem už v dětských letech je velmi důležité. Někdy stačí toho bubáka, který nám sídlí v hlavě, ztvárnit na kus papíru a pořádně ho zesměšnit. Nechat si pomoci od milého plyšového strachojedlíka nebo si vyrobit vlastní medaili nebojácnosti.

   

  Takové aktivity měly zastoupení na jednom ze šesti stanovišť workshopu Biblioterapie, který se konal ve středu 7. listopadu 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové pod záštitou Katedry českého jazyka a literatury v rámci akce Týden vědy a techniky AV ČR.

   

  Akce byla připravena pro širokou veřejnost, zejména se jí zúčastnili žáci třetích až pátých tříd prvního stupně základních škol se svými třídními učitelkami a taky knihovnice.

   

  Pod vedením Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D., garantky workshopu, bylo připraveno celkem šest speciálních zastávek. Děti se dozvěděly, jak je mohou ovlivňovat emoce, jak se lépe vyrovnat s rozvodem rodičů nebo s vlastním strachem. Poznaly, jak to kamarád či kamarádka s hyperaktivitou má někdy opravdu těžké. Zabývaly se taky otázkou, jak zvládat agresivitu nebo hněv, taky si sestavily vlastní žebříček hodnot.

   

  Na každém stanovišti měly studentky posledního ročníku Učitelství pro první stupeň základních škol připravenou předem vybranou četbu k aktuálnímu tématu, ta se později rozvinula v diskuzi a další cvičení třeba s obrázky.

   

  Jak asi tušíte, biblioterapie, využívaná pro předcházení krizovým stavům jedince, má za cíl nejen rozvíjet lidskou osobnost, ale taky podpořit člověka v zátěžových situacích.

   

  To se dařilo skvěle například na stanovišti Emoce. Po přečtení krátkého textu následovala práce s kartami Moře emocí. Na každé kartičce sídlila velryba s konkrétním výrazem, který se pochopitelně lišil od ostatních karet. Nejprve si žáci vytáhli náhodný obrázek, z něhož měli za úkol vytušit zaznamenanou emoci. V další fázi pak probíhala diskuze o vlastních pocitech, při které se studentkám podařilo rozmluvit dokonce tři děti s autismem. Ty nejen začaly o sobě rozprávět, ale s radostí a odhodláním se zúčastnily i dalších workshopů.

   

  Za sílu karet, ale i cíl aktivit na ostatních stanovištích a samozřejmě perfektní přípravu celé akce byly vděčné knihovnice i paní učitelky, které si z workshopů odnesly nemálo skvělých tipů pro budoucí práci se svými žáky.

   

  Kamila Spoustová, studentka PdF • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 29.11.2018 14:58