12.12.2018

  Spolupráce s Plovdivem

  Rozšířili jsme seznam partnerských institucí o bulharskou univerzitu.  Možnost studovat na druhé největší bulharské univerzitě, která se nachází v krásném městě Plovdivu, byla potvrzena na listopadové návštěvě zástupců z Pedagogické fakulty UHK.

  Navázání oficiální spolupráce s bulharskou univerzitou předchází dlouhodové usilí profesora Vladimíra Křivánka. Ten se jako profesor slovanských literatur se zaměřením na českou literaturu začal zajímat o bulharštinu. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se účastnil několikrát Letní školy bulharistky v Sofii. Zabývá se mimo svou bohemistickou vědeckou orientaci i komparatistickými slavistickými studiemi, zvláště česko-bulharskými literárními paralelami, a překlady z bulharštiny. Mnohokrát navštívil Bulharsko, často přednášel pro bohemisty a slavisty na univerzitách v Sofii, Plovdivu a Blagoevgradu. Patří v Bulharsku k oblíbeným zahraničním básníkům – vedle časopiseckých překladů vyšly tři knihy jeho básní ve výborných překladech. Do Plovdivu na univerzitu začal pravidelně jezdit od devadesátých let. V sofijských a plovdivských odborných časopisech publikuje své studie bohemistické a komparatistické. Zná osobně všechny současné významné bohemisty a slavisty v Bulharsku i překladatele z české literatury. Nejvíce si váží odborné a přátelské spolupráce s vedoucí katedry slavistiky prof. dr. Žoržetou Čolakovou, DrSc. z plovdivské univerzity. Svou odbornou aktivitou a přátelskými osobními kontakty přispěl k oboustranně prospěšné spolupráci mezi UHK a Univerzitou Pajsije Chjilendarského v Plovdivu.

  Možnost studia je na filologické fakultě bulharské univerzity otevřena studentům našich filologických oborů.


  Petra Kubařová,
  Děkanát Pedagogické fakulty UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 29.3.2019 11:19