18.10.2017

    Úspěch v TAČR

    Kolegové z Katedry technických předmětů Doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D., a Doc. Ing. Jaroslav Lokvenc, CSc., se umístili na předním místě v náročné soutěži aplikovaného výzkumu TAČR, Program Epsilon.

    Spolu s kolegy ze Západočeské univerzity v Plzni a BV elektronik s. r. o. získali projekt nazvaný Kompenzovaný širokopásmový proudový bočník indukčního typu.

    Gratulujeme!  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 18.10.2017 11:42