02.05.2018

  Úspěchy KAJL

  Dizertační práce dr. Jana Suka byla oceněna mezinárodní Společností pro současné anglické divadlo a drama

  Každé dva roky uděluje mezinárodní Společnost pro současné anglické divadlo a drama cenu za vynikající výzkum na poli současného anglického divadla a dramatu. Ocenění je udělováno nejlepší, dosud nepublikované monografii a do soutěže jsou přijímány dizertační a habilitační práce vědeckých pracovníků z celého světa. Se ziskem ceny se pojí příjemná finanční odměna, ale hlavní odměnou je publikování vítězné práce v akademickém nakladatelství De Gruyter.

  V letošním roce bude cena udělena dvěma monografiím. Autorem jedné z nich je dr. Jan Suk, odborný asistent na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty UHK. Ten svou dizertaci na téma Poetika imanence: performance divadlo Forced Entertainment obhájil na Katedře anglofonních literatur a kultur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Clare Wallace.

  Dr. Suk cenu převezme letos na konci května na mezinárodní konferenci CDE Conference 2018 s názvem Fear and Anxiety in Contemporary Drama and Performance v německém Hildesheimu.

  Dalším úspěchem pro Katedru anglického jazyka a literatury je nesporně vydání kapitoly s názvem Supporting Elementary Students’ Reading Through Authentic Literature for Children dr. Olgy Vraštilové, vedoucí katedry, v kolektivní monografii International Perspectives on Teaching the Four Skills in ELT v nakladatelství Palgrave Macmillan. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 16.5.2018 14:53