25.04.2019

  Zapojení do 18. celostátní archivní konference

  O vydávání archivních pramenů úřední povahy k českým moderním a soudobým dějinám.
  Na 18. celostátní archivní konferenci, která se konala ve dnech 23. až 25. dubna 2019 v Plzni, se ve středu 24. dubna dopoledne uskutečnila sekce Edice na stůl! Vydávání archivních pramenů úřední povahy k českým moderním a soudobým dějinám, kterou moderoval Jan Bílek z naší katedry českého jazyka a literatury.  V sekci vystupovali doc. dr. Jan Němeček z Historického ústavu AV ČR, dr. Vojtěch Šustek z Archivu hlavního města Prahy, dr. Eva Chodějovská z Moravské zemské knihovny a dr. Emilie Benešová z Národního archivu.

  Hlavním zaměřením bloku byly aktuální ediční projekty v oblasti textů, kartografických děl a fotografií. Zodpovídány byly otázky: Podle jakých pravidel se hraje? S jakými problémy se editoři potýkají? Mají se archivy věnovat archeografii? Mohou? Chtěly by? Jaké podmínky mají archiváři pro tuto sféru zpřístupňování archiválií? Mají pole ponechat akademické sféře a bylo by to dobře? Jaká je perspektiva editologie v archivech? • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 25.4.2019 8:33