O fakultě

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové má vybudovanou pevnou pozici mezi ostatními fakultami vysokých škol v České republice. Posláním fakulty je vzdělávání učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.

Absolventům je podle typu studijního programu udělován titul bakalář, magistr nebo doktor. Kromě toho může být na základě rigorózního řízení udělen titul doktor filozofie.

Na fakultě studuje více jak 3 000 studentů zapsaných v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, a to v prezenční i v kombinované formě studia. Kromě toho na fakultě studuje přibližně 1 700 účastníků různých forem celoživotního vzdělávání. Počty přijímaných studentů z celé České republiky neustále rostou, zájem však ve většině oborů překračuje kapacitní možnosti.

Specifickou vlastností studijní nabídky Pedagogické fakulty UHK je tzv. volná kombinovatelnost učitelských specializací. Pedagogická fakulta jako jediná v Česku nabízí souvislá magisterská studia v rámci učitelství pro 2. stupeň základních škol, pochopitelně s možností tvorby volných kombinací.

Pedagogická fakulta je nejstarším a největším subjektem Univerzity Hradec Králové. Jejímu vzniku předcházela dlouhá éra existence odborných institucí pečujících o rozvoj vzdělanosti obyvatelstva.

 

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 11.10.2018 23:18