Vědecká rada

Předseda vědecké rady PdF

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan PdF UHK

Interní členové

 • prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., Katedra technických předmětů PdF UHK
 • doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D., Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UHK
 • doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová, proděkanka PdF UHK
 • prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., Katedra sociální patologie a sociologie PdF UHK
 • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor UHK
 • doc. PhDr. Jan Lašek, CSc., Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK
 • PhDr. Nella Mlsová, Ph.D., proděkanka PdF UHK
 • doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D., Katedra německého jazyka a lieratury PdF UHK
 • prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc., Katedra sociální pedagogiky PdF UHK
 • doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK
 • prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc., Katedra ruského jazyka a literatury PdF UHK
 • Mgr. Leona Stašová, Ph.D., prorektorka UHK
 • Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., děkanka FF UHK
 • doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., děkan PřF UHK
 • doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK
 • Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D., proděkanka PdF UHK
 • PhDr. Pavel Zikl, Ph.D., proděkan PdF UHK

Externí členové

 • doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě)
 • doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. (Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice)
 • doc. ThDr. Vladimír Juhás, PhD (Teologická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku)
 • doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově)
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
 • RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni)
 • doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. (Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem)
 • doc. Mgr. art Dušan Zahoranský (Akademie výtvarných umění v Praze)


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
9. 6. 2014 
Interní dokumenty
9. 6. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.11.2016 10:13