Vedení fakulty

JménoPoziceOdkaz
doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.děkan Pedagogické fakultyPersonální stránka
Hana Raabováasistentka děkana PdFPersonální stránka
doc. Mgr. art. Zuzana Hromadováproděkanka PdF pro stud. zálež. a akred.Personální stránka
PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.proděkanka PdF pro praxePersonální stránka
PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.proděkanka PdF pro vědu,výzkum a uměníPersonální stránka
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., MBAproděkan PdF pro rozvoj, CŽV, legislativu a projektyPersonální stránka
Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.proděkanka PdF pro internacionalizaciPersonální stránka
1