2015

Pedagogické dny 2015 se konaly ve dnech 23. - 27. března 2015.

Podobně jako v minulých letech i v roce 2015 proběhla přehlídka odborných činností kateder naší fakulty. Seznam všech naplánovaných akcí naleznete v programu Pedagogických dnů 2015.

Ve dnech 23. a 24. března 2015 pořádala Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK společně s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Centrem pro otázky životního prostředí UK v Praze konferenci Naše společná přítomnost 2015. Téma konference bylo „Různé kultury, jedna příroda“, v pondělí vystoupilo celkem 8 řečníků ze 6 českých univerzit a promluví o souvislosti kultury a přírody v ČR, Francii, na Ukrajině, v USA, Bolívii, západní Africe nebo v Melanésii. V úterý se v univerzitní aule uskutečnila přednáška předního světového sociálního antropologa Thomase Hyllanda Eriksena z University of Olso a českého filosofa a sociologa Václava Bělohradského.

25. března 2015 pořádala Pedagogická fakulta UHK, Centrum pedagogického výzkumu PdF UHK a Katedra pedagogiky a psychologie prezentační konferenci Humor v edukačních souvislostech.

25. března 2015 Univerzita Hradec Králové udělila titul doctor honoris causa panu Zdeňku Svěrákovi. Zájem o akci byl obrovský, diváci zcela zaplnili univerzitní Aulu i učebny A5 a A6, kam byl slavnostní akt přenášen.

25. března 2015 pořádala Hudební katedra PdF UHK ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové již tradiční součást Pedagogických dnů Slavnostní koncert PdF UHK. V programu zazněly skladby J. Haydna, C. Saint-Saënse, F. Schuberta. Účinkovali studenti a absolventi Hudební katedry PdF UHK, Smíšený pěvecký sbor UHK pod vedením Mgr. Jiřího Skopala, Ph.D., Sbor Konzervatoře Pardubice se sbormistrem MgA. Tomášem Zidkem, Ph.D. a Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Pavlem Šnajdrem.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 29.2.2016 11:25