2016

Pedagogické dny 2016 se konaly ve dnech 21. - 24. března 2016.

I letos jsme ve spolupráci s katedrami Pedagogické, Filozofické a Přírodovědecké fakulty nachystali bohatý program. Seznam všech naplánovaných akcí naleznete v programu Pedagogických dnů 2016. Fotografie z akcí jsou k dispozici na Facebooku Pedagogické fakulty, album Pedagogické dny 2016.

V pondělí 21. března 2016 pořádala Katedra speciální pedagogiky a logopedie přednášku Věry Čáslavské o životě a sportu. Součástí přednášky bylo i slavnostní předání Medaile PdF UHK paní Věře Čáslavské.

Ve středu 23. března 2016 proběhla hlavní přednáška Pedagogických dnů. Letos byl přednášejícím profesor anglické literatury, držitel Národní ceny Česká hlava 2015 prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. H. c., MBE. Z přednášky, která se konala od 14:00 hodin v Aule Objektu společné výuky UHK, byl pořízen záznam.

Také ve středu již tradičně byl pořádán společně s Filharmonií Hradec Králové Slavnostní koncert Pedagogické fakulty. Koncert proběhl 23. března 2016 od 19:30 v sále Filharmonie Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777. Na programu byly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonia Vivaldiho, Alberta Lortzinga, Giuseppe Verdiho a Roberta Schumanna. Účinkovali studenti a absolventi Hudební katedry PdF UHK, Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Pavlem Šnajdrem.

V pondělí 21. března 2016 se uskutečnil ve spolupráci s Klicperovým divadlem od 20:00 ve dvoraně Objektu společné výuky UHK koncert skupiny Mastix. Skupinu Mastix tvoří herci Klicperova divadla.

V rámci Pedagogických dní jsme pod patronací Katedry speciální pedagogiky a logopedie a Ústavu primární a preprimární edukace pořádali akci Speciální kapka. Jedná se o akci na podporu dárcovství krve a registru kostní dřeně.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 1.12.2016 13:38