Označení učeben

Označení učeben Budova Adresa
A, AULA, SM Objekt společné výuky Hradecká 1227/4
C, LZT, T1 Pedagogická fakulta Náměstí Svobody 301
E Katedra anglického jazyka a literatury,
Katedra francouzského jazyka a literatury,
Katedra kulturních a náboženských studií
Víta Nejedlého 573
FLOU, FLOT Katedra tělesné výchovy a sportu U pivovarské flošny 296
F Pastorační centrum (Nové Adalbertinum) Velké náměstí 32
P, N Regiocentrum Nový pivovar Soukenická 1224
S Přírodovědecká fakulta Hradecká 1285
 

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 13.3.2017 13:33