Pondělí 19. 3. 2018

Historický ústav FF UHK

Podíl Čs. legií na vzniku Československé republiky

 • typ akce: workshop pro ZŠ a SŠ, ukázky výzbroje a výstroje legionářů
 • garant: Mgr. Irena Kapustová
 • místnost a čas konání: SM1, SM2, 8:00 - 14:00 hod.

Hudební katedra

Zdravá strava v pohybu s hudbou, Rozvoj jemné motoriky a pohybové koordinace

 • typ akce: hudební dílna, přednáška
 • garant: prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
 • místnost a čas konání: F3, 8:30 - 11:30 hod.
 • anotace: Hudební dílna nabídne metodickou inspiraci k rozvíjení jemné motoriky, celkové pohybové koordinace a kvality řeči dětí předškolního a mladšího školního věku v zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.
  Netradiční hudební repertoár o zdravé stravě oživí pohybové a taneční hry se všemi druhy pohybu včetně kreativní prstové pantomimiky i využití rytmických nástrojů a ozvučených předmětů.
  Modelové příklady s rytmizovanými dětskými říkadly a písněmi budou prezentovány průběžně v kontextu přednášky Rozvoj jemné motoriky a pohybové koordinace dětí předškolního a mladšího školního věku.
  Průvodní součástí akce bude výstava publikací z hudebně pedagogické edice Hudba v současné škole Evy Jenčkové.

Community singing

 • typ akce: workshop
 • garant: Wilfred van Eisden, Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden
 • místnost a čas konání: F3, 15:00 - 15:45 hod.

Katedra matematiky PřF UHK

Život a dílo Josefa Úlehly (1852-1933)

 • typ akce: představení monografie o významném českém pedagogovi
 • garant: Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D.
 • místnost a čas konání:S8, 14:00 - 15:30 hod.
 • anotace:Přednáška přiblíží osobnost významného českého pedagoga Josefa Úlehly (1852–1933), autora několika monografií, učebnic, článků a překladů. Pozornost zaměří na jeho matematickou a historiografickou tvorbu. Součástí setkání bude uvedení nové monografie nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové, která souhrnně mapuje Úlehlovy životní osudy i dílo a která je příspěvkem především k dějinám vyučování matematiky, pedagogiky a školy v českých zemích

Katedra německého jazyka a literatury

EUrolog - Evropská unie v kontextu Česka a Německa pro žáky ZŠ

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Jindra Dubová, Ph.D.
 • přednášející: Bc. Alexandra Šlesingerová
 • místnost a čas konání: A24, 11:35 - 12:20 hod.

Seminar zur Phonetik des Deutschen

 • typ akce: přednáška v německém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: dr. Rita Eichhorn, Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt
 • místo a čas konání: A6, 9:00 - 10:45 hod.

Prohlídka města pro zahraniční účastníky

 • garant: Mgr. Jiří Varhaník
 • místo konání: před hotelem Vacek pod Věží, Velké náměstí, 15:00 - 17:00 hod.

Setkání zahraničních účastníků a projednání organizačních věcí

 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • místo a čas konání: A28, 17:30 - 19:00 hod.

Katedra pedagogiky a psychologie

Aktualizace dokumentace výchovného poradce

 • typ akce: přednáška
 • garant: Mgr. Libuše Třískalová
 • místo a čas konání: mediální studovna, 14:00 - 15:30 hod.

Katedra ruského jazyka a literatury

Máme skoro hotovo VII

 • typ akce: studentská prezentace diplomových prací
 • garant: Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
 • přednášející: studenti Katedry ruského jazyka a literatury
 • místo a čas konání: A1, 9:30 - 10:20 hod.
 • anotace: Studenti posledních ročníků prezentují své závěrečné práce (bakalářské i diplomové). Akce je určena pro studenty, vyučující, ale i pro širokou veřejnost, kterou seznamuje s nedílnou součástí závěru studia.

Go East! - zkušenosti ze studijního pobytu v Moskvě

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
 • přednášející: Petr Čermák
 • místo a čas konání: A1, 10:30 - 11:30 hod.

А. П. Чехов: Юбилей

 • typ akce: vystoupení studentské divadelní skupiny Inspirace
 • garant: doc. Galina Kosych, CSc.
 • místo a čas konání: A1, 13:00 - 14:00 hod.

Katedra sociální patologie a sociologie

Výstřely v Miami

 • typ akce: premiéra hodinového dokumentu Stanislava Motla o Antonínu Čermákovi, jehož tragická smrt z rukou atentátníka v mnohém připomíná J. F. Kennedyho, s následnou diskuzí
 • garant: PhDr. Václav Bělík, Ph.D., JUDr. Miroslav Antl
 • přednášející: Stanislav Motl
 • místo a čas konání: AULA OSV, 10:00 - 12:00 hod.

Katedra tělesné výchovy a sportu

Pohybová akademie

 • garant: Mgr. Dita Culková, Ph.D.
 • místo a čas konání: Atrium OSV, 17:00 - 18:30 hod.
 • anotace: Vystoupení studentů UHK a spolupracujících institucí, která jsou přehlídkou pohybového mistrovství nejednoho mistra. K vidění bude tanec, gymnastika, aerobik, twirling, fotbalové žonglování, parkour, mažoretkový sport, vystoupení dětí z mateřské školy a jejich budoucích učitelek, vystoupení vážná i nevážná a další.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby

Odpad v umění jako vyjádření názoru

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Helena Matulová
 • místo a čas konání: P7, 10:00 - 10:45 hod.
 • anotace: Využití odpadu v uměleckých dílech, především jako vyjádření umělcova názoru na společnost.

Upcycling v praxi

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
 • přednášející: Nataša Foltánová
 • místo a čas konání: P7, 10:55 - 11:40 hod.
 • anotace: Koncept firmy - výrobce ekodrogerie, která z obalových materiálů vyrábí užitečné věci pro každodenní potřebu.

Ekologie ve výtvarné výchově na Ekoškole

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Lenka Nepovímová
 • místo a čas konání: P7, 12:00 - 12:20 hod.
 • anotace: Prezentace projektů ZŠ Úprkova v rámci výtvarné výchovy zaměřené na environmentální výchovu.

Upcyklace

 • typ akce: prezentace diplomové práce, v níž se autorka věnuje formám upcyklace ve výtvarném umění
 • garant: Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Nikola Mašlonková
 • místo a čas konání: P7, 12:20 - 12:40 hod.

Recyklace příběhů. Tradice v novém – most mezi obrazem, jeho neomediální obdobou a jejich vzájemné vztahy

 • typ akce: krátká přednáška a navazující workshop budou věnovány hledání možných vztahů mezi uměleckými díly tradičních médií a uměleckými díly médií digitálních
 • garant: Mgr. et MgA. Petra Filipová
 • místo a čas konání: Atrium OSV, 17:00 - 18:30 hod.
 • anotace: Navazující workshop bude mít omezenou kapacitu: max. 8 účastníků. Hlaste se do 14. 3. 2018 na adresu petra.filipova@uhk.cz.

Ústav primární a preprimární edukace

Čteme s Agátou

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Miloš Novotný
 • místo a čas konání: A16, 9:00 - 10:45 hod.

Kritické myšlení ve výuce se zaměřením na mediální prezentaci globálních témat

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
 • přednášející: Bc. Kristýna Nnaji (ADRA)
 • místo a čas konání: A16, 11:00 - 12:30 hod.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 7.3.2018 11:19