Středa 21. 3. 2018

Děkanát PdF

Kybernemoc!: Rizika a vedlejší účinky digitálních médií

 • typ akce: hlavní přednáška Pedagogických dnů 20
 • garant: doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
 • přednášející: prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer
 • místo a čas konání: Aula OSV, 14:00 - 16:30 hod.
 • Přednáška bude simultánně tlumočená do českého jazyka.

Slavnostní večer Pedagogické fakulty UHK

 • místo a čas konání: sál Filharmonie Hradec Králové, 19:00 hod.

Hudební katedra

Barokní tance v klavírním díle J. S. Bacha

 • typ akce: přednáška
 • garant: MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.
 • místo a čas konání: F1, 9:30 - 11:00 hod.

Hlasové obtíže dětí školního věku a možnosti jejich eliminace

 • typ akce: workshop
 • garant: PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D.
 • místo a čas konání: F3, 10:00 - 11:00 hod.

Katedra českého jazyka a literatury

Jaroslav Medek jako představitel fenoménu italských legií v české literatuře

 • typ akce: přednáška
 • garant: Mgr. Tomáš Rell
 • místo a čas konání: A16, 10:00 - 11:00 hod.
 • anotace: Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s prostředím italské fronty za první světové války pohledem pozapomenutého autora Jaroslava Medka. Posluchači se mohou dozvědět základní fakta o životě a díle tohoto spisovatele, o průběhu první světové války na italské frontě a také o roveretském zvonu, který se stal symbolem míru mezi národy.

Zábavné testování

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. Michal Čuřín
 • místo a čas konání: A20, 10:00 - 11:00 hod.
 • anotace: Workshop pro studenty a pedagogy humanitních oborů věnovaný představení a práci s nástroji umožňujícími zpříjemnit a zpestřit testování ve výuce i mimo ni (např. Kahoot, Hot Potatoes, Plickr ad.).

Katedra německého jazyka a literatury

Zahájení Pedagogických dnů a prezentace zúčastněných univerzit

 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: doc. PhDr. Jana Ondráková, PhD., Mgr. Paulína Šedíková, Ph.D., Katolická univerzita Rožumberok, Mgr. Jana Lauková, Ph.D., Univerzita Mateja Bela Bánská Bystrica, Rita Eichhorn, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, dr. Beata Rusek, JDU Czestochowa, Ece Saatçioğlu, Mugla Sitki Kocman University, Wilfried van Eisden, Stenden University, Nizozemí
 • místo a čas konání: A6, 8:15 - 10:00 hod.

Is my research project well designed? From brainstorming to the scientific publication

 • typ akce: přednáška v anglickém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: dr. Christos I. Ioannou DiS., MA., MSc., PhD, Musikschule Hannover
 • místo a čas konání: A6, 11:15 - 12:00 hod.

Katedra pedagogiky a psychologie

„Aby člověk neupadal v nečlověka" Formování lidského charakteru dle J. A. Komenského

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
 • místo a čas konání: Aula OSV, 11:00 - 12:30 hod.

Katedra ruského jazyka a literatury

Myslíte si, že znáte Rusko?

 • typ akce: vědomostní soutěž tříčlenných družstev
 • garant: Mgr. Jaroslav Sommer
 • místo a čas konání: A17, 9:30 - 12:00 hod.
 • anotace: Ve kterém pohoří byste hledali Elbrus? Který román začíná větou: V nezvykle dusném jarním podvečeru se vynořili na Patriarchových rybnících dva muži...? O kolik hodin je v Moskvě více, než v Hradci Králové? I takové otázky zazněly při loňském ročníku vědomostního kvízu. Myslíte si, že znáte Rusko? Jaké otázky budou letos, se můžete přesvědčit 21.3 v 10:00. Kvíz je určen pro jednotlivce a týmy až o třech soutěžících.
  Vzhledem k omezené kapacitě prosíme zájemce, aby se předem nahlásili na e-mail jaroslav.sommer@uhk.cz.

Katedra technických předmětů

Stavebnice ve výuce

 • typ akce: workshop pro ZŠ a SŠ
 • garant: Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.
 • místo a čas konání: SM1, 9:30 - 13:00 hod.

Katedra sociální patologie a sociologie

Rande s předsudkem 3

 • garant: PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
 • místo a čas konání: OSV, 9:00 - 15:00 hod.
 • anotace: pokračování úspěšného projektů studentů – preventistů sociálně patologických jevů, který má za úkol pozitivně změnit vnímání minoritních skupin, desetiminutové rande umožní návštěvníkům okusit životy druhých a vyvrátit své předsudky

Katedra sociální pedagogiky

Místo absolventa sociální pedagogiky v rámci psychiatrické péče - cíle reformy

 • typ akce: přednáška
 • garant: MUDr. Vladislava Šumberová
 • místo a čas konání: A18, 10:00 - 11:30 hod.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby

Workshop – Knižní vazba

 • typ akce: workshop
 • garant: Bc. et Bc. Věra Prášilová
 • přednášející: Mgr. Marie Janoušková
 • místo a čas konání: P8, 9:30 - 12:30 hod.
 • anotace: Workshop bude mít omezenou kapacitu: max. 12 účastníků. Hlaste se do 14. 3. 2018 na adresu vera.prasilova@uhk.cz.

Tvorba v meziprostorech - propojení výtvarného, jazykového a hudebního projevu ve výtvarné výchově

 • typ akce: prezentace projektu
 • garant: Mgr. Lucie Tikalová
 • místo a čas konání: P7, 10:45 - 11:30 hod.
 • anotace: Příspěvek se zaobírá postupy ve výtvarné výchově, které propojují různé umělecké projevy. Věnuje se výhodám a nevýhodám takovýchto metodologických postupů, které směřují do oblasti mezipředmětových vztahů. Autorka příspěvku představí konkrétní artefileticky pojatou výtvarnou techniku, ve které je výtvarný projev doprovázen projevem hudebním a jazykovým.

Ústav primární a preprimární edukace

Problematika školní zralosti a pedagogické podpory aktuálně

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Blanka Křováčková
 • přednášející: Mgr. Soňa Holá (PPP a SPC HK)
 • místo a čas konání: A1, 9:00 - 11:30 hod.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 8.3.2018 10:26