Úterý 20. 3. 2018

Děkanát PdF

Škola ve škole

 • typ akce: Diskuzní fórum ředitelů fakultních škol, fakultních učitelů a didaktiků PdF
 • garant: Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
 • Škola ve škole v rámci realizace projektu Zkvalitňování vzdělávání budoucích učitelů na PdF UHK, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006939

MŠ, 1. stupeň ZŠ

 • typ akce: diskuzní fórum Školní inspekce ve školách
 • garant: Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.
 • místo a čas konání: A17, 16:00 - 17:00 hod.
 • anotace: úvodní slovo koordinátorky praxe ZŠ1 a MŠ Mgr. Ivy Košek Bartošové, Ph.D. - diskuzní fórum povede ředitelka inspektorátu ČŠI Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D., pokračování diskuze k problematice spolupráce fakultních škol s PdF UHK povede Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.

2. stupeň ZŠ a SŠ

 • typ akce: diskuzní fórum Zkvalitnění učitelských praxí v rámci projektu Pregraduální vzdělávání
 • garant: PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
 • místo a čas konání: A16, 16:00 - 17:00 hod.
 • anotace: úvodní slovo koordinátorky praxe ZS2 a SŠ PhDr. Marie Müllerové, Ph.D. - diskuzní fórum povede proděkanka Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.

MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ

 • typ akce: Vystoupení studentů Hudební katedry pod vedením PhDr. Heleny Karnetové, úvodní slovo děkana PdF UHK, doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D.
 • místo a čas konání: Atrium OSV, 17:30 - 18:00 hod.
 • typ akce: vernisáž výstavy studentů KVKTT - pokračování diskuze na téma zkvalitnění učitelských praxí v rámci projektu Pregraduální vzdělávání a občerstvení
 • místo a čas konání: Atrium OSV, 18:00 hod.

Historický ústav FF UHK

Podíl Čs. legií na vzniku Československé republiky

 • typ akce: workshop pro ZŠ a SŠ, ukázky výzbroje a výstroje legionářů
 • garant: Mgr. Irena Kapustová
 • místo a čas konání: SM1, SM2, 8:00 - 14:00 hod.

Hudební katedra

Zdravý výkon: etiologické a psychologické spouštěcí faktory muskuloskeletálních poruch souvisejících s hudebním výkonem

 • typ akce: přednáška
 • garant: MgA. Petr Špaček, Ph.D.
 • přednášející: dr. Christos Ioannou, University of Music, Drama and Media Hannover
 • místo a čas konání: F1, 10:00 - 12:00 hod.

Workshop s pěveckými, instrumentálními a muzikoterapeutickými aktivitami a technikami

 • typ akce: workshop
 • garant: PhDr. Helena Karnetová
 • místo a čas konání: F3, 9:00 - 11:00 hod.

The history of development of the subject "music" in the Netherlands and the present day state of affairs

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: Wilfred Van Eisden, Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden
 • místo a čas konání: F3, 12:30 - 14:00 hod.

Katedra českého jazyka a literatury

Křest knihy Příběh budovy č. p. 301

 • garant: doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
 • místo a čas konání: Atrium OSV, 12:00 hod.
 • anotace: Křest knihy mapující historii budovy, dnes sídla pedagogické fakulty, od jejíhož otevření uplynulo na podzim 120 let.

Katedra filosofie a společenských věd FF UHK

„Já jako osobnost“

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. Hana Šebestová
 • místo a čas konání: A10, 9:00 - 11:00 hod.
 • anotace: Studenti oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – výchova k občanství zvou žáky základních škol i učitele Výchovy k občanství na workshop. Aktivity poukazují na přínos vzdělávacího oboru Výchova k občanství v implementaci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Katedra francouzského jazyka a literatury

„Le français en s'amusant" - výuka FJ zábavnou formou

 • typ akce: workshop pro ZŠ, SŠ
 • garant: Mgr. Michaela Mádlová
 • místo a čas konání: A17, 9:00 - 11:00 hod. a 11:30-13:30 hod.
 • anotace: Zábavné aktivity a hry ve francouzštině, kvízy, soutěže na stanovištích s překvapením na konci. Je vhodné pro žáky ZŠ a studenty SŠ jazykové úrovně A2 a vyšší. Přijďte se pobavit ve francouzštině!

Rukodělné dílny ve francouzském jazyce

 • garant: Mgr. Michaela Mádlová
 • místo a čas konání: A18, 9:00 - 11:00 hod. a 11:30-13:30 hod.
 • anotace: Výroba z různých materiálů dle výběru podle instrukcí ve francouzštině. Dílny probíhají pod dohledem a za pomoci studentek KFJL. Materiál zajištěn, stačí šikovné ruce a chuť vyrábět.

Katedra německého jazyka a literatury

Inszenierungen des Fremden bei Francesco Micieli

 • typ akce: přednáška v německém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, Ph.D. KU Ružomberok
 • místo a čas konání: A6, 9:00 - 9:45 hod.

Hudba a její postavení v aktuální odborno -didaktické diskusi učení se cizím jazykům

 • typ akce: přednáška v německém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Jana Juhásová, Ph.D., KU Ružomberok
 • místo a čas konání: A6, 9:50 - 10:30 hod.

Text in der soziokultivierten Kommunikation im interkulturellen Kontext

 • typ akce: přednáška v německém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Jana Lauková, Ph.D. UMB Banská Bystrica
 • místo a čas konání: A6, 10:35 - 11:20 hod.

Obraz a jeho využití v alternativních konceptech (ve výuce německého jazyka)

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: PhDr. Eva Molnárová, Ph.D.
 • místo a čas konání: A6, 11:25 - 12:10 hod.

Workshops on German pronunciation (difficulties and solutions)

 • typ akce: workshop v německém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Dr. Rita Eichhorn, KU Eichstätt
 • místo a čas konání: A6, 13:30 - 14:15 hod.

How to work with a song on a lesson?

 • typ akce: přednáška v anglickém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: dr. Beata Rusek, JDU Czenstochova
 • místo a čas konání: A6, 14:20 - 15:10 hod.

Reading Tea Culture in British and Turkish Context

 • typ akce: přednáška v anglickém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Dr. Ece Saatçioğlu, Mugla Sitki Kocman University, Turecko
 • místo a čas konání: A6, 15:15 - 16:00 hod.

On the opportunities for cooperation of individual entities in the educational space

 • typ akce: přednáška v anglickém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: prof. Ewa Pasterniak –Kobyłacka, prof. Inetta Nowosad, UZ Zielona Góra, Polsko
 • místo a čas konání: A6, 16:00 - 16:45 hod.

Educational reforms and the challenges of effective school

 • typ akce: přednáška v anglickém jazyce
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: dr. Ewa Karmolińska-Jagodzik, WSH Leszno, Polsko
 • místo a čas konání: A6, 16:45 - 17:30 hod.

Katedra pedagogiky a psychologie

Etická výchova pro středoškoláky

 • typ akce: ukázka práce učitele etické výchovy se skupinou žáků SŠ
 • přednášející: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
 • místo a čas konání: A26, A28, 10:00 - 12:00 hod.

Učit se od vynikajících učitelů I.

 • garant: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D., Mgr. Barbara Pospíšilová
 • místo a čas konání: C2, C3, C4, C5, 8:30 - 10:30 hod.
 • akce začíná v 8:30 hod. v učebně C5

Učit se od vynikajících učitelů II.

 • garant: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D., Mgr. Barbara Pospíšilová
 • místo a čas konání: C2, C3, C4, C5, 10:40 - 14:00 hod.

Přidaná hodnota výukového systému "Začít spolu"

 • garant: PhDr. Tomáš Komárek, Ph.D.
 • místo a čas konání: C4, 14:00 - 14:30 hod.

Učit se otevřeným bádáním - zkušenosti z praxe střední školy

 • garant: PhDr. Přemysl Štindl
 • místo a čas konání: C6, 14:00 - 14:30 hod.

Katedra ruského jazyka a literatury

Recepce A. S. Puškina na počátku 21. století

 • typ akce: přednáška
 • garant: prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.
 • místo a čas konání: A25, 10:00 - 11:30 hod.
 • anotace: Před: Lizaveta Ivanovna se polekala, nevědouc sama čeho, a usedla do vozu v nevysvětlitelném nepokoji. Po: Líza se ho bůhvíproč lekla a usedla do kočáru celá rozechvělá. Ze dvou různých překladů Pikové dámy lze vyčíst více než pouze to, že text je po 60 letech štíhlejší. Přednáška i o tom, že nový překlad není jen vyškrtání přechodníků v tom starém a že bez nového překladu by se cesty starého klasika v kočáře a mladého čtenáře na motorce nemusely vůbec protnout.
  A o kom se tedy z překladu dozvíme více – o Puškinovi, nebo o sobě?

Katedra sociální patologie a sociologie

Rizikové jevy ve věznicích

 • typ akce: workshop a diskuse s odborníky spojená s promítáním filmu "Máma z basy"
 • garant: Mgr. Tereza Raszková
 • místo a čas konání: A2, 10:00 - 13:00 hod.

Katedra speciální pedagogiky a logopedie

Nos a čich při toulkách historií a uměním

 • typ akce: přednáška
 • garant: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
 • místo a čas konání: A1, 9:00 - 10:00 hod.
 • anotace: Nos je jedna z nejnápadnějších anatomických částí lidského obličeje, čich jedním z našich nejdůležitějších smyslů. Autor uvádí doložené literární zprávy vázané k anatomickým a funkčním změnám v oblasti nosu a čichu, které se odrazily v minulosti v chování významných osobností, inspirovaly některé umělce nebo pronikly jako zajímavé historky do života společnosti.

Vernisáž výstavy fotografií očima lidí s mentálním postižením pod názvem „Střepy a střípky" - tvůrčí skupina Večernice Praha

 • garant: PhDr. Lenka Neubauerová
 • místo a čas konání: Atrium OSV, 14:00 - 15:00 hod.

 

Promítání filmů tvůrčí skupiny Večernice

 • garant: PhDr. Lenka Neubauerová
 • místo a čas konání: Aula OSV, 15:00 - 17:00 hod.

Katedra tělesné výchovy a sportu

Jak jsem na tom s fyzičkou?

 • garant: Mgr. Adrián Agricola, Ph.D.
 • místo a čas konání: FLOT, 9:00 - 11:30 hod.
 • anotace: Cílem uvedené akce je diagnostika /testování/ fyzické kondice studentů za pomoci jednoduchých motorických testů. Dosažené výsledky budou srovnány s normami pro jednotlivé věkové kategorie a pohlaví, které přesně určují úroveň kondice každého testovaného jedince.

Zapojení psychomotoriky a atypických pomůcek do školní TV

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. Dita Culková, Ph.D.
 • místo a čas konání: FLOT, 11:30 - 13:30 hod.
 • anotace: Workshop představující předměty denní potřeby jako praktickou pomůcku pro školní TV se zaměřením na psychomotoriku. Budou představeny činnosti s novinami, koberečky, kelímky od jogurtů, PET víčky, pruženkami (gumy do oděvů), rýžovými míčky, pivními tácky a dalšími předměty. Jejich využití bude směřované k harmonizaci osobnosti z hlediska psychického, fyzického a sociálního, což je jeden z hlavních cílů psychomotoriky.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby

Nabourání zažitého pohledu na využití a zpracování materiálů na střední uměleckoprůmyslové škole s dlouholetou tradicí

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Jana Krejzová
 • místo a čas konání: P7, 9:30 - 9:50 hod.
 • anotace: Odpad nemusí zůstat odpadem a krásná nemusí být jen dokonale vyřezaná a opracovaná replika rokokových hodin. Změnit úhel pohledu je náročné, nakonec ale obohacující pro jedince i společnost.

Recyklácia výtvarných nápadov a tém

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Art. Róbert Makar, ArtD.
 • místo a čas konání: P7, 10:00 - 10:40 hod.

Textilem se neplýtvá

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
 • přednášející: doc., M. A. Mgr. Mária Fulková
 • místo a čas konání: P7, 10:50 - 11:45 hod.

Upcyklace a DIY

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
 • místo a čas konání: P7, 11:50 - 12:35 hod.

Mapy v kontextu vizuálního umění

 • typ akce: přednáška
 • garant: Gabriela Nováková, ak. mal.
 • místo a čas konání: P7, 14:00 - 14:45 hod.

Digitální tisk umělecké grafiky, tisková zařízení, materiály a postupy

 • typ akce: přednáška a workshop
 • garant: doc. Jaroslava Severová, ak. mal.
 • přednášející: Ing. Jan Kaiser Ph.D. z firmy FOMEI s.r.o.
 • místo a čas konání: P3, 10:00 - 13:00 hod.

Ústav primární a preprimární edukace

Setkání s robotem Edisonem

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
 • přednášející: Miroslav Háša
 • místo a čas konání: A16, 10:00 - 12:00 hod.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 20.3.2018 11:12