čtvrtek 22. 3. 2018

Hudební katedra

Polská klavírní hudba 20. a 21. století

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: dr. Anna Stachura-Bogusławska, Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie
 • místo a čas konání: F1, 10:00 - 11:30 hod.

Katedra anglického jazyka a literatury

Hradec Králové Anglophone Conference 201

 • typ akce: konference
 • garant: Mgr. Michal Pištora
 • místo a čas konání: A6, A23, A24, A25, 10:30 - 19:00 hod.
 • anotace: Hradec Králové Anglophone Conference je mezinárodní konference určená pro všechny odborníky z oblasti anglofonních studií. Konference si za dobu svého konání vydobyla pevné místo v kalendáři akademických akcí, o čemž svědčí i každoroční nárůst počtu účastníků i to, že celá řada účastníků se vrací pravidelně. V letošním roce se konference zúčastní na 70 akademiků z 8 zemí světa s více než 60 přednáškami týkajících se literárně-kulturních, lingvistických a lingvo-didaktických aspektů anglického jazyka. Hlavní přednášku s názvem „Self-Presentation Function of Word-Formation“ přednese jeden z našich předních odborníků v oblasti lexikologie prof. PhDr. Aleš Klégr z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
  Jako již tradičně bude konferenci doprovázet prodejní výstava Oxford Bookshop Hradec Králové.

Katedra francouzského jazyka a literatury

Le rôle de la musique et du chant en littérature de jeunesse

 • typ akce: mezinárodní konference o literatuře pro mládež
 • garant: PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
 • místo a čas konání: A10, A11, 9:00 - 18:00 hod.

Katedra kulturních a náboženských studií

Naše společná přítomnost

 • typ akce: konference
 • garant: Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
 • místo a čas konání: A1, 9:00 - 17:00 hod.

Katedra německého jazyka a literatury

Exkurze do Nového Města nad Metují

 • typ akce: exkurze pouze pro zahraniční hosty PdF
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Jiří Varhaník
 • čas konání: sraz v 8:00 hod. na parkovišti UHK, u budovy A

Katedra pedagogiky a psychologie

Školní etnografie: zúčastněné pozoro

 • typ akce: metodologický workshop
 • garant: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
 • místo a čas konání: A28, 10:00 - 14:00 hod.

Jako by pravda byla vadou na kráse…

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
 • místo a čas konání: A14, 9:30 - 11:00 hod.

Katedra ruského jazyka a literatury

Ars poetica – Puškinův památník

 • typ akce: regionální recitační soutěž v RJ pro ZŠ a SŠ
 • garant: Mgr. Miroslav Půža, Ph.D., Mgr. Jaroslav Somme
 • místo a čas konání: Aula OSV, 8:00 - 14:00 hod.

Katedra sociální patologie a sociologie

Studentská socialia

 • typ akce: konference studentských odborných prací
 • garant: PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
 • místo a čas konání: A6, 13:00 - 17:00 hod.

Nebuďte obětí, dbejte na prevenci!

 • typ akce: workshop - uzavřená skupina - nutné se přihlásit na KSPSoc
 • garant: PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
 • místo a čas konání: A27, 9:00 - 15:00 hod.

Katedra tělesné výchovy a sportu

Bakalářky jsou za námi

 • typ akce: prezentace obhájených prací jako inspirace
 • garant: doc. PaedDr. D. Fialová, Ph.D.
 • místo a čas konání: FLOU, 8:30 - 10:00 hod.
 • anotace: Vystoupení studentů prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří představí obhajobu své bakalářské práce a seznámí studenty nižších ročníků nejen s výběrem možného tématu bakalářské práce, ale i s úskalími jejího zpracování.

Vedu tréninky…

 • typ akce: prezentace studentů v roli trenérů
 • garant: Mgr. Adrián Agricola, Ph.D.
 • místo a čas konání: FLOU, 10:00 - 11:30 hod.
 • anotace: Krátké přednášky studentů KTVS, kteří se při studiu aktivně věnují trenérské činnosti. Cílem akce je přiblížit posluchačům roli trenéra v různých sportovních odvětvích a podělit se s nimi o zkušenosti vycházející z trenérské praxe.

Zdravé společenství

 • typ akce: přednáška, workshop
 • garant: Mgr. Lucie Francová, Ph.D.
 • přednášející: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
 • místo a čas konání: FLOU, 11:30 - 14:00 hod.
 • anotace:Speciální olympiády jako představitel sportovního hnutí pro osoby s mentálním postižením, jeho filosofie a cíle, vazby na pedagogickou práci a sociální služby.
  Pohybové a doplňkové programy.
  Programy orientované na prevenci a udržování zdraví.
  Mezinárodní projekt Zdravé společenství a úloha PdF v Hradci Králové.
  Workshop: ukázky přizpůsobených sportů, sportů s cílením a sjednocených sportů, představení baterie pro screening ukazatelů životního stylu osob s MP, ukázky screeningu ukazatelů zdravotně orientované zdatnosti.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby a Ústav primární a preprimární edukace

ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2018

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 9.3.2018 21:9