Program 2019

Program Pedagogických dnů 2019

Pondělí 25. 3. 2019

Úterý 26. 3. 2019 

Středa 27. 3. 2019

Čtvrtek 28. 3. 2019

Pátek 29. 3 2019

Sobota 30. 3. 2019


Doprovodné akce:
Výstava Resumé 6 - přehlídka semestrálních prací studentů oborů KVKTT
Výstava - Jan Palach – výstava studentů SHK FF spojená s osobou Jana Palacha
Prohlídka historického centra Hradce Králové pro zahraniční účastníky programu Erasmus+ - pondělí
Informativní setkání zahraničních účastníků programu Erasmus+ - pondělí
"Česko není jen Praha" Exkurze pro zahraniční účastníky programu Erasmus+ - čtvrtek
Oxford Bookshop Hradec Králové – prodejní výstava knih – čtvrtek, pátek
Univerzitní knihovna a nakladatelství Gaudeamus - úterý


Zkratky:
HiÚ FF – Historický ústav FF UHK
HudK - Hudební katedra
FF UHK - Filozofická fakulta UHK
KAJL -  Katedra anglického jazyka a literatury
KČJL -  Katedra českého jazyka a literatury
KFJL - Katedra francouzského jazyka a literatury
KKNS - Katedra kulturních a náboženských studií
KNJL - Katedra německého jazyka a literatury
KPP - Katedra pedagogiky a psychologie
KRJL - Katedra ruského jazyka a literatury
KSPSoc - Katedra sociální patologie a sociologie
KSocP - Katedra sociální pedagogiky
KSpecPL - Katedra speciální pedagogiky a logopedie
KTP - Katedra technických předmětů
KTVS - Katedra tělesné výchovy a sportu
KVKTT - Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby
PdF UHK – Pedagogická fakulta UHK
PedF UK - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
PřF UHK – Přírodovědecká fakulta UHK
SHK FF – Studentský historický klub FF UHK
UHK - Univerzita Hradec Králové
ÚPPE - Ústav primární a preprimární edukace

 

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 19.3.2019 13:31