Mapa projektových aktivit
Úvodní workshop

První setkání všech členů učícího (se) týmu. Seznámení se navzájem s cíli a náplní jednotlivých projektových aktivit.

Pro koho: pro učitele fakultních škol, didaktiky, akademické pracovníky a mentory

Kdy: 17. 4. 2018, 8:30–16:30, UHK

 

Mentorský kurz

5-denní kurz zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností a mentorské podpory s důrazem na dovedností reflexe.

Pro koho: pro fakultní učitele, oborové didaktiky, akademiky

Kdy: 5 samostatných vzdělávacích dnů od dubna 2018 do května 2019

 

Metodický kurz

5-denní kurz, navazuje na mentorský. Cílem je rozvíjet užitečné kompetence učitele, které budou následně realizovány ve výukovém tandemu S.

Pro koho: pro učitele fakultních škol, didaktiky a akademické pracovníky

Kdy: 5 samostatných vzdělávacích dnů od dubna 2018 do května 2019

 

Letní škola

Poslední soustředění týmu před zahájením tandemové výuky. Navazuje na zkušenosti z mentorského a metodického kurzu, s důrazem na individuální rozvojové cíle a portfolia. Vytvoření pravidel párové výuky a harmonogramu výukového tandemu S.

Pro koho: pro fakultní učitele, didaktiky a akademiké pracovníky

Kdy: Před úvodním setkáním se studenty. 20.–21. 9. 2018, 10:00 (čt)–16:00 (pá)

 

Výukový tandem S

Párová výuka studenta s učitelem fakultní školy. Společná příprava a následná reflexe výuky a využitím mentorské podpory.

Pro koho: pro studenty a fakultní učitele

Kdy: 1 den v týnu po 2 semestry (v akademickém roce 2018–2019)

 

Reflektivní seminář S

Pravidelná setkání všech studentů, na nichž sdílí a společně reflektují zkušenosti z výukových tandemů S, z poskytnuté mentorské podpory či individuální supervize a tuzemských stáží.

Pro koho: pro studenty, oborové didaktiky a fakultní učitele (zúčastní se 1 x za měsíc)

Kdy: 1 x za měsíc po 3 hodiny (celkem 6 seminářů)

 

Výukový tandem U

Párová výuka akademiků v 5 zvolených předmětech. Společná příprava a následná reflexe výuky s využitím mentorské podpory.

Pro koho: pro akademiky

Kdy: 1 den v týdnu (čtvrtek) po 2 semestry (v akademickém roce 2018–2019)
 

Reflektivní seminář U

Pravidelná setkání všech účastníků tandemu U za účelem vzájemného sdílení zkušeností, společné reflexe a plánování společných cílů.

Pro koho: pro akademiky

Kdy: 1 x za měsíc po 3 hodiny (celkem 6 seminářů)

 

Mentorská podpora

Aktivita v rozsahu 84 hodin pro jednu dvojici výukového tandemu S po dobu 2 semestrů. Sestává z návštěvy mentora ve výuce, poskytnuté mentorské podpory a tvorby mentorské zprávy. Bude zaměřena na podporu kooperace mezi učitelem fakultní školy a studentem a podporu v dosahování cílů účastníků tandemu S. Má charakter popisné zpětné vazby.

Pro koho: pro účastníky tandemů S a účastníky tandemů U

Kdy: průběžně po dobu dvou semestrů v akademickém roce 2018–2019
 

Supervizní podpora

Hlubší podpora využívaná v případě potřeby, dojde-li k potížím ve vztahu účastníků obou tandemů.

Pro koho: pro účastníky tandemů S a účastníky tandemů U

Kdy: průběžně po dobu dvou semestrů v akademickém roce 2018–2019 (maximálně 12x za dobu realizace projektu)
 

Tuzemské stáže

Umožňují vhled do přelomové či nějak nezvyklé výuky ve vybraných školách. Studenti i učitelé mají možnost zúčastnit se výuky vybraných hodin a následně diskutovat a sdílet zkušenosti s příslušnými vyučujícími.

Pro koho: pro studenty, volitelně pro učitele fakultních škol

Kdy: bude upřesněno
 

Výzkum

Realizujeme po celou dobu trvání projektu s cílem popsat zkušenost cílových skupin i jednotlivců v projektu a zjistit, jak souvisí s procesy a výsledky učení. Konkrétně se zaměříme na změny v pedagogickém vidění a jednání a posuny v profesním sebepojetí (koncepce učení a vyučování).

Pro koho: pro studenty, volitelně pro učitele fakultních škol

Kdy: bude upřesněno
 
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 19.9.2018 14:23