Fakultní učitelé

 
 
Karla Kozáková
Výtvarná výchova
 
______________________________________________
 
Jan Jiterský
hudební výchova
 
Kdo jsem? 
V současné době jsem členem kapely FIAKR - Spolek emeritních Šlapeťáků. Učím hudební výchovu na 1. i 2. stupni základní školy - s kolegy se snažíme hledat smysluplnější přístup k realizaci tohoto předmětu, který bývá často okrajovým a z mých zkušeností mnohdy nevede k posilování lásky žáků k hudbě, muzicírování, kultuře vůbec.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Šestnáctým rokem jsem řídícím učitelem na malé vesnické škole, která vznikala v době, kdy vesnickým školám moc přáno nebylo. O to více radostný je fakt, že máme stále možnost se dívat do budoucnosti, kterou vidíme ;-). Vystudoval jsem PedF v Ústí nad Labem (1. stupeň, specializace HV) a Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze (zpěv, zaměření na muzikál). Byl jsem členem sboru opery Národního divadla, sboru Hudebního divadla Karlín, Dětské opery Praha, Divadla Milénium... procestoval jsem Japonsko, žil jsem půl roku na Bali (vždy v nějaké souvislostí s hudbou, vzděláváním, studiem života...
 
Co od projektu očekávám?
Věřím, že projekt Učit (se) spolu mi umožní objevovat se studenty PedF nové způsoby, možnosti, příležitosti, jak tento předmět (HV) i vzdělávání jako takové učinit pro žáky atraktivnější, zajímavější, dobrodružnější. Pokud alespoň trochu přispěji k tomu, že i studenti při své praxi (společném plánování, vzdělávání...) v naší škole prožijí tento čas smysluplně, budu šťastný. 
 
______________________________________________


Matěj Čejchan
Hudební výchova

Kdo jsem?
Absolvent pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci s aprobací AJ - OV, který načíná sedmý rok učitelování na Základní škole Bodláka a Pampelišky (dále jen ZŠBP). Miluji muziku, aktivně skládám a koncertně vystupuji.

Moje předchozí zkušenosti?
Tři a půl roku jsem souběžně vyučoval i na jičínské ZUŠ, kde jsem se věnoval hře na elektrickou a basovou kytaru a vedení hudebních souborů. V posledních dvou letech tandemově učím hudební výchovu na 2. stupni ZŠBP.

Co od projektu očekávám?
Sám jsem zvědav. V roli fakultního učitele je to má premiéra. Pevně věřím, že se mi studentům podaří poskytnout co nejpodnětnější vhled do výuky hudební výchovy na naší škole a inspirovat je.

 
______________________________________________

 
Anna Froňková
Hudební výchova
 
Kdo jsem?
V roce 2016 jsem dokončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Hudební výchova - Sbormistrovství. Od dětství jsem navštěvovala dětský pěvecký sbor Kvítek při ZŠ Václava Havla v Poděbradech a ZUŠ v oborech sólový zpěv, příčná flétna a klavír. Po ukončení základní školní docházky jsem se stala korepetitorkou sboru a tím jsem vlastně započala své pedagogické působení. Po absolvování Přírodovědného lycea jsem začala studovat na pedagogické fakultě. Nyní vyučuji na ZŠ Václava Havla v Poděbradech, kde vyučuji na prvním stupni 4. třídu, na druhém stupni hudební výchovu, jsem sbormistryně dětského sboru Kvítek a smíšeného sboru (We)Květ. Učitelství beru jako životní poslání, které mě naplňuje a obohacuje život zajímavými situacemi, které v prostředí plném dětí přináší neustále nové impulzy. 


Moje předchozí zkušenosti?
Již v období studia jsem snažila obohatit studium dalšími doplňujícími kurzy. Zúčastnila jsem se několika vzdělávacích seminářů České Orffovy společnosti, kurzů Aleny Tiché či Evy Jenčkové. Účastním se setkání pod Českou filharmonií - Hudba do škol a jsem členkou České Orffovy společnosti.

 
Co od projektu očekávám?
Od projektu očekávám nejen předání inspirace, námětů a zkušeností budoucím učitelům, ale také získání zkušeností, zlepšení vlastního pedagogického působení díky společným reflexím a vzdělávání se v oboru mentoringu. 


______________________________________________
 
 
Barbora Jiroutová
Ruský jazyk

Kdo jsem?
Jsem naráz studentkou, učitelkou a čerstvou maminou. Studuji kombinaci hudební výchova + ruský jazyk. Na Obchodní akademii učím pouze RJ a odborné disciplíny.

Moje předchozí zkušenosti?
Moje zásoba zkušeností je zatím malá. Druhým rokem učím na OA v Chocni, a této práci předcházela pouze povinná praxe v rámci UHK. 

 
Co od projektu očekávám?
Očekávám, že mi projekt přinese nové nápady do mojí současné praxe, a těším se na zpětnou vazbu od praktikantů. 
 
______________________________________________


Hana Kudelková
Ruský jazyk

Kdo jsem?
Učitelka cizích jazyků ( RUJ, ANJ, NEJ ), učím na SŠSOG v Hradci Králové již 19 rokem

Moje předchozí zkušenosti?
Fakultní učitelka už asi 12 let

Co od projektu očekávám?
Lepší připravenost studentů na průběžné a souvislé praxe, bližší seznámení studentů se školním
prostředím
 
______________________________________________

 
Eliška Dlouhá
Anglický jazyk

Kdo jsem? 
Jsem fakultní učitelka na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

Moje předchozí zkušenosti?
V roce 2011 jsem začala s jazykovými školami a od roku 2014 učím na střední škole, kdy jsem se přes odborné učiliště a obchodní akademii dostala ke gymnáziu, kde učím třetím rokem.

 
Co od projektu očekávám?
Doufám, že projekt připraví a hlavně nadchne budoucí učitele, a těším se, že se obohatím o nové nápady.
 
______________________________________________

 
Josef Krapl
Anglický jazyk

 
______________________________________________

 
Markéta Urbanová 
Anglický jazyk

 
______________________________________________


Martin Koláček
Tělesná výchova

Kdo jsem?
Jmenuji se Martin Koláček, žiju v Hradci Králové, je mi 40 let, jsem ženatý a mám 2 děti, učím na ZŠ Štefcova na 2. stupni, v projektu působím jako fakultní učitel tělesné výchovy, největší záliby jsou rodina a sport.

Moje předchozí zkušenosti?
Ve školství působím devátým rokem, předtím jsem pracoval jako instruktor outdoorových aktivit, lyžování a snowboardingu.

 
Co od projektu očekávám?
Díky projektu by se mohl zlepšit systém praxí a rád bych pomohl studentům objevit kouzlo učitelského řemesla.
 
______________________________________________

 
Jarmila Šulcová
Dějepis

Kdo jsem?
Mgr. Jarmila Šulcová - fakultní učitelka.

Moje předchozí zkušenosti?
Učitelka dějepisu a německého jazyka na SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, od roku 2013 ke mně chodí studenti dějepisu na průběžnou praxi.

 
Co od projektu očekávám?
Od projektu si slibuji změnu v profesní přípravě budoucích učitelů - posílení praxí. Očekávám inspiraci, sdílení, podporu. Z pedagogických fakult by měli do škol přicházet nadšení učitelé, kteří chtějí žáky vést a dokážou jim ukázat cestu, ne teoretičtí specialisté v daném oboru.
 
______________________________________________


Monika Kalinová
Dějepis


Kdo jsem?
Učím na základní škole dějepis a občanskou výchovu. 

Moje předchozí zkušenosti?
Učím sedmnáctým rokem a jsem řadu let fakultním učitelem. Studenti mají bohužel jen velmi málo prostoru na to, aby se v praxi připravili na své budoucí povolání. Jen teorie nestačí.

Co od projektu očekávám?
Nové a nové zkušenosti, nejen pro nás učitele, ale hlavně pro studenty.
Studentům trochu více poodhalit kouzlo našeho povolání a pomoc proklestit jejich zpočátku trnitější cestu, kterou jsme sami již prošli.
 
______________________________________________


Kateřina Pohanková
Dějepis

Kdo jsem?
Jsem učitelka dějepisu a zeměpisu na ZŠ Mandysova v Hradci Králové.

Moje předchozí zkušenosti?
Mám zkušenosti s různorodou výukou na soukromé i státní škole a s vedením mimoškolních aktivit a dětských táborů, krátce jsem si také vyzkoušela vyučovat angličtinu děti v Mexiku.

Co od projektu očekávám?
Od projektu očekávám vzájemnou inspiraci a podporu mezi jednotlivými členy týmu, oživení výuky pro žáky a získání nových zkušeností jak studentů, tak fakultních učitelů.


______________________________________________


Pavel Lehar
Dějepis

Kdo jsem?
Působím na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové a v projektu jsem zapojen jako fakultní učitel dějepisu.

Moje předchozí zkušenosti?
S tandemovou výukou prakticky žádné zkušenosti nemám - o to větší jsou má očekávání a touha učit se novým věcem!


Co od projektu očekávám?
Od projektu očekávám příležitost ke zdokonalení se ve výuce, k předání 
svých zkušeností studentům a získání nových zkušeností a hlavně očekávám 
ve spolupráci se studenty praktickou realizaci mnoha podob tandemové 
výuky.
 
______________________________________________

Marián Janko
Dějepis

Kdo jsem?
Ředitel ZŠ v Týništi, předseda SVJ Ladova-Skupova 1119-21, předseda spolku DSJ camp, učitel, manžel, otec

Moje předchozí zkušenosti?
Učitel ZŠ Pouchov (4 měsíce), učitel na PSJG (21 let)

Co od projektu očekávám?
Nové zkušenosti, metody, nápady, vzájemné obohacení, kreativita, empatie, zpětná vazba.

 
______________________________________________

 
Petra Zemanská
Francouzský jazyk

Kdo jsem?
Petra Zemanská, učitelka francouzského jazyka na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

Moje předchozí zkušenosti?
 7 let v oboru, zahraniční pracovní stáže ve Francii a Španělsku, organizace výměnných pobytů, divadelní ateliér ve Fj.

Co od projektu očekávám?
Konstruktivní přístup k pedagogickým praxím, osobní rozvoj.
 
______________________________________________

 
Jana Dohnalová
Francouzský jazyk
 
______________________________________________

 
Hana Hlaváčová
Český jazyk

 
______________________________________________

Kristýna Finková
Český  jazyk


Kdo jsem?
Jsem učitelka českého jazyka a dějepisu na ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohradě, maminka sedmiletých dvojčat. Volný čas trávím hlavně se svými dcerami. Jinak také ráda běhám, čtu, cestuji a navštěvuji kulturní akce. Mým velkým koníčkem je i mé povolání. Práce s dětmi mě stále naplňuje, proto se ráda vzdělávám a poznávám něco nového.

Moje předchozí zkušenosti?
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol a střední školy, obor český jazyk – dějepis. Po vysokoškolských studiích jsem zakotvila v Lázních Bělohradě, kde od roku 2007 působím jako učitelka ČJ-D

Co od projektu očekávám?
Od projektu očekávám lepší připravenost studentů do praxe. Pevně věřím, že díky projektu studenti, budoucí učitelé, poznají, co vše učitelská profese obnáší. Já sama se moc těším na tandemovou výuku, na společné sdílení zkušeností a reflexe. Celý projekt vnímám jako určitou výzvu, která je důležitá pro můj další profesní posun.
 
______________________________________________

 
Romana Gondová
Německý jazyk
 
______________________________________________


Jiřina Hrušková
Německý jazyk


Kdo jsem?
Učitelka ZŠ v HK (učím Nj, ORV a TV). Mám ráda sport, Nj a svoji rodinu.

Moje předchozí zkušenosti?
Výuka ve firmách, na ZŠ, projekt ORV - UHK.

Co od projektu očekávám?
Těším se na seznámení s novými lidmi ze stejného oboru, na získávání a předávání zkušeností. 
 
______________________________________________


Eva Beránková
Občanská výchova


Kdo jsem?
Role v projektu fakultní učitel, při výuce se snažím co nejvíce přiblížit praxi.

Moje předchozí zkušenosti?
Profesní zkušenosti ve státním i soukromém sektoru, výuka na denním i dálkovém studium, kromě základní školy na všech typech škol.

Co od projektu očekávám?
Zkusíme společně změnit stereotypy.

 
______________________________________________

 
Romana Erbenová
Základy společenských věd
 
______________________________________________

 
Jitka Valášková
Matematika
 
______________________________________________
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 3.5.2019 12:27