Nulté ročníky

​Nultý ročník

Jedná se o dvousemestrální kurzy celoživotního vzdělávání (účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o VŠ). V rámci kurzů, které budou probíhat systémem kombinované formy výuky (16 setkání za akademický rok), budou zájemci primárně připravováni pro budoucí studium zvolených oborů.

Nabídka kurzů na akademický rok 2019/2020 bude zveřejněna na jaře 2019.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 16.11.2018 12:21