Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízené pro akademický rok 2019/2020

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v oblasti pedagogických věd

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

  • Studium pro ředitele škol a školských zařízení - Zahájení studia se předpokládá v letním semestru ak. roku 2019/2020. Podrobnější informace budou zveřejněny a přijímání přihlášek bude otevřeno na podzim 2019. Program je nabízen také na letní semestr tohoto ak. roku - bližší informace níže.

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

  1. Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy

    *) Podmínkou absolvování těchto programů je současně absolvování programu Pedagogicko-psychologický základ pro střední školy v rozsahu 40 hodin (předpokládaný poplatek za toto studium činí cca 3.000,- Kč).

  2. Získání způsobilosti vyučovat další předměty

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Studium k prohlubování odborné kvalifikace​

Programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízené pro letní semestr akademického roku 2018/2019

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 3.5.2019 9:24