Univerzita třetího věku

Vítáme Vás na stránkách Univerzity třetího věku Univerzity Hradec Králové.

Univerzity třetího věku jsou součástí nabídky celoživotního vzdělávání organizovaného univerzitami v České republice i v zahraničí. Otevírají vzdělávací příležitosti občanům seniorského věku, a to jako zájmové neprofesní vzdělávání zaměřené zejména na zpřístupnění nových poznatků různých vědních oborů.

Účastníci U3V nemají statut studenta vysoké školy ve smyslu zákona o vysokých školách a absolvování kurzů a programů není totožné s bakalářským či jiným stupněm studia.

Účastníkem studia na Univerzitě třetího věku Univerzity Hradec Králové (U3V UHK) je občan seniorského věku, tj. po dosažení věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, se středoškolským vzděláním.

Pro akademický rok 2019/2020 připravili pracovníci a pracovnice Univerzity Hradec Králové nové přednáškové cykly a vedle víceletých programů také řadu ročních kurzů různého zaměření. Věříme, že také nynější nabídka vzdělávacích příležitostí Vás zaujme svou pestrostí a umožní Vám získat nové poznatky v oborech, které si vyberete.

Přejeme Vám příznivý vstup do nového akademického roku a mnoho nových vědomostí ze studia na Univerzitě třetího věku Univerzity Hradec Králové.

Přehled přednáškových cyklů, programů a kurzů v akademickém roce 2019/2020:

Přednáškové cykly

Zimní semestr: Vznik a vývoj československé koruny v období 1919-1953 (cyklus přednášek k 100. výročí československé měny)

 1. Dramatické počátky naší měny
 2. Protagonisté finančního hospodářství a tvůrci československých platidel
 3. Krize peněžního systému v období protektorátu
 4. Dvojí poválečné řešení finančního rozkladu československého hospodářství

Letní semestr: Biologie a její obory se představují

 1. Příroda a krajina bez hranic – o zajímavostech příhraniční přírody a krajiny
 2. Toxikologie od pravěku do současnosti
 3. Bezpečnost potravin s přihlédnutím k přírodním toxinům
 4. Jak (z)manipulovat s geny k obrazu svému

Termíny konání přednášek

Skupina A

2019: 2. 10.; 6. 11.; 4. 12.

2020: 8. 1.; 5. 2.; 4. 3.; 1. 4.; 6. 5.

Skupina B

2019: 9. 10.; 13. 11.; 11. 12.

2020: 15. 1.; 12. 2.; 11. 3.; 8. 4.; 13. 5.

Přednáškové cykly se konají vždy ve středu jedenkrát měsíčně od 13.30 do 15.45 hodin v aule budovy A Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové.

Víceleté programy U3V UHK:

 • Spirituálně-personální principy evropské kultury – 3. ročník tříletého programu nazvaný Kulturní dějiny mnišství, náboženských řádů a kongregací, do něhož mohou do vstoupit také noví zájemci
 • Umělecké poklady vybraných evropských měst - kapacita kurzu je naplněna

Roční kurzy U3V UHK:

Kurzy moderních technologií:

Jazykové kurzy:

 • Anglický jazyk 1 (pro pokračující začátečníky) - kapacita kurzu je naplněna
 • Anglický jazyk 2 (pro lehce pokročilé)
 • Anglický jazyk 3 (pro mírně pokročilé) - kapacita kurzu je naplněna
 • Anglický jazyk 4 (pro středně pokročilé)
 • Anglický jazyk 5 (pro pokročilé)
 • Německý jazyk - konverzace
 • Francouzský jazyk pro mírně pokročilé
 • Italský jazyk pro mírně pokročilé
 • Španělský jazyk pro začátečníky

Výuka v programech a kurzech se koná zpravidla v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně v zimním a v letním semestru, programy a některé kurzy se konají ve větších výukových blocích, a to buď šestkrát, nebo osmkrát za semestr – údaj týkající se hodinové dotace a organizace výuky je součástí bližších informací o každém kurzu.

Další informace potřebné pro přihlášení:

Na přednáškové cykly i do všech programů a kurzů včetně třetího ročníku programu „Spirituálně-personální principy evropské kultury“ je zapotřebí podat přihlášku.

Přednáškové cykly, programy a kurzy jsou otevřené pro zájemce seniorského věku (tj. po dosažení věku spojeného s přiznáním starobního důchodu) se středoškolským vzděláním, a to do naplnění kapacity. V případě zájmu, který převyšuje kapacitu programu/kurzu, je rozhodující pořadí přihlášek. Další zájemci jsou zařazováni jako náhradníci.

V případě, že 10. 9. 2019 nebude naplněna kapacita přednáškového sálu či programů a kurzů, mohou se do nich přihlásit i zájemci ve věku od 55 let se středoškolským vzděláním.

Pro přihlášení máte k dispozici dva formuláře:

Účastnický poplatek za oba přednáškové cykly (za celý akademický rok) činí 400 Kč.

Účastnický poplatek za roční program/kurz a za celý akademický rok ve víceletém programu činí zpravidla 800 Kč; jiná výše účastnického poplatku je v případě výtvarných kurzů (informaci o výši účastnického poplatku naleznete na formuláři přihlášky).

Přihlášky přijímá Centrum celoživotního vzdělávání PdF UHK od 2. 5. 2019.

V případě osobního doručení respektujte prosím úřední hodiny. Mimo úřední hodiny lze vyplněnou a uhrazenou přihlášku vhodit do schránky, která je umístěna před Studijním oddělením a Centrem celoživotního vzdělávání PdF UHK.

Upozorňujeme, že přihlášku včetně příloh je třeba zaslat poštou nebo doručit osobně. Přihlášky zaslané e-mailem nelze akceptovat.

Kontakty:

koordinátorka programu U3V:
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.

administrativní centrum U3V:
Mgr. Lenka Česáková

Věříme, že si z naší nové nabídky vyberete. Na shledanou v akademickém roce 2019/2020 na Univerzitě třetího věku Univerzity Hradec Králové.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 28.5.2019 10:52