Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Studijní program: P7507 Specializace v pedagogice

Studijní obor: 7507V066 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Profil uchazeče

Předpokladem pro přijetí je řádné ukončení studia magisterského nebo inženýrského studia.

Informace pro uchazeče

K přijímacímu řízení je požadováno dvoustránkové pojednání (formulář k dispozici na studijním oddělení PdF UHK u Mgr. Martiny Kučerové – martina.kucerova@uhk.cz), ve kterém uchazeč představí základní myšlenku, ze které bude vyplývat jeho vědecko-výzkumná práce v rámci doktorského studia.
Doporučená struktura návrhu pojednání (který je pouze pracovním materiálem):
- pracovní název/téma disertační práce
- hlavní cíl, dílčí cíle
- stručný popis vědeckého problému
- metodologie výzkumu
- časový harmonogram řešení.
Pojednání v el. verzi uchazeč zašle do konce května prof. RNDr. Evě Milkové, Ph.D. - eva.milkova@uhk.cz.Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
28. 5. 2015 
Interní dokumenty
28. 5. 2015 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 26.11.2018 9:33