Dokumenty k přijímacím zkouškám a informace k zápisu

Bakalářské a magisterské studijní obory


Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (pětileté studium)


Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (pětileté studium)
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

  • Na přijímací zkoušku ze základů techniky je možné se dostavit mimo stanovený termín. Na učebnu S52 je možné se dostavit v termínu 27. 5. 2019 – 29. 5. 2019 (v čase od 8:00 hodin do 11:00 hodin).
  • Uchazeči předloží u prezence Čestné prohlášení o studijních výsledcích na SŠ.

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova (pětileté studium)
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

  • U písemného testu probíhá pouze prezence (nutný doklad totožnosti), maturitní vysvědčení bude kontrolováno až v den konání ústního pohovoru.
  • U ústní části uchazeč písemně či jinak věrohodně doloží svoji sportovní a pedagogickou aktivitu. Je nutné předložit čestné prohlášení, že uchazeč umí na základní úrovni plavat, lyžovat a bruslit a zprávu o výsledcích zátěžových a dalších funkčních testů od tělovýchovného lékaře.

Navazující magisterské studijní obory


Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky
Učitelství pro střední školy - základy techniky

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 30.4.2019 11:40