Kvalifikační práce

Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (termíny odevzdání si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).

Vypsaná témata závěrečných prací jsou zveřejněna v IS/STAG (Moje studium).

Vypracování závěrečné práce se řídí příslušným Rozhodnutím děkana č. 27/2017.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.8.2018 8:44