Studijní oddělení Pedagogické fakulty

S veškerými otázkami studijního charakteru na Pedagogické fakultě se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě se, prosím, prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.


Proděkanka pro studijní záležitosti a praxe

Doc. Mgr. Art Zuzana Hromadová
e: prodekanpdf.studium@uhk.cz

Úřední hodiny

Informace o úpravách úředních hodin jsou průběžně zveřejňovány v části Oznámení.

 

pondělí: 13:00 - 15:30 hod.
úterý: 8:00 - 9:30 hod.
středa: 13:00 - 15:30 hod.
čtvrtek: 8:00 - 9:30 hod.
pátek pouze kombinovanou formu: 8:00 - 9:30 a 13:00 - 15:00 hod. 

Kontakt

a: budova C (nám. Svobody 301, Hradec Králové)
e: kontakty dle jednotlivých oborů
    obecné informace - pdf.studijni@uhk.cz
t: kontakty dle jednotlivých oborů a polí působnosti

Žádosti a další korespondenci je mimo úřední hodiny možno vhazovat do schránky studijního oddělení.

V pracovně exponovaných obdobích není možné vyřídit všechny telefonáty, za což se předem omlouváme.

Korespondenční adresa

Studijní oddělení PdF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 10.10.2017 13:51