Stipendia studentůMimořádné stipendium


Mimořádné stipendium je jednorázové stipendium, studenti ho mohou získat opakovaně. Jedná se o stipendium přiznané za...

Prospěchové stipendium


O prospěchové stipendium se nežádá. Systém automaticky vyhodnotí, kteří studenti mají nárok na stipendium za...

Sociální stipendium


Žádost o sociální stipendium podává student ve stanoveném období (od poloviny října do 15. 11.). K

Ubytovací stipendium


Žádost o ubytovací stipendium podává student v IS/STAG v části Moje studium – Moje údaje, v portletu Stipendia...