Zdravotní a sociální pojištěníZdravotní pojištění studentů


Pojištěnci jsou podle zákona povinni oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného...