Pracovníci a kontakty

Mgr. Martina Kučerová
martina.kucerova@uhk.cz
 • Vedoucí studijního oddělení
 • Doktorské obory:
  • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  • Teorie a dějiny české kultury
  • Hudební teorie a pedagogika
 • Dodatky k diplomu (pro absolventy do 31. 12. 2004)
 • Průběhy studia studentů studujících v nekreditním systému 
Pavla Kleňharová
pavla.klenharova@uhk.cz
tel: 49333 1149
 • Bakalářské obory:
  • Sociálně výchovná péče o smyslově postižené
  • Výchovná práce ve speciálních zařízeních
  • Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace
  • Speciální pedagogika - intervence
  • "Obor" se zaměřením na vzdělávání
  • Grafická tvorba - multimédia
  • Textilní tvorba
 • Magisterské obory:
  • Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení
  • Speciální pedagogika - logopedie
 • Spisovna PdF (doklady, duplikáty, opisy dokladů)

Jaroslava Šlechtová
jaroslava.slechtova@uhk.cz
tel: 49333 1150

 • Bakalářské obory:
  • Náboženská výchova
  • Učitelství pro mateřské školy
  • Učitelství praktického vyučování
 • Magisterské obory:
  • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
  • Pedagogika předškolního věku
Andrea Valášková
andrea.valaskova@uhk.cz
tel: 49333 1151
 • Bakalářské obory:
  • Bezpečnost práce v nevýrobní sféře
  • Jazyková a literární kultura
  • Literární dokumentaristika a teorie čtenářství
  • Sbormistrovství chrámové hudby
  • Transkulturní komunikace
 • Magisterské obory:
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol
  • Učitelství pro střední školy
  • Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ
Romana Linhartová
romana.linhartova@uhk.cz
tel: 49333 1184
 • Bakalářské obory:
  • Uměleckořemeslné textilní disciplíny
  • Cizí jazyky pro cestovní ruch
  • Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport
  • Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii
  • Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
  • Sociální patologie a prevence
  • Sociální komunikace ve státní správě
  • Sociální komunikace v neziskovém sektoru
 • Magisterské obory:
  • Sociální pedagogika
Ing. Yvetta Belščaková
yvetta.belscakova@uhk.cz
tel: 49333 1155
 • Poplatky za studium podle § 58 zákona o VŠ (poplatky za nadstandardní dobu studia)
Mgr. Vlastislav Kučera, Ph.D.
vlastislav.kucera@uhk.cz

pracoviště: Děkanát PdF UHK
 • Metodik IS/STAG
 • Webmaster
 • Rozvrhář Pedagogické fakulty

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 6.5.2019 13:48