Oznámení8. 2. 2019

Ubytovací stipendia

Upozornění: Studentům, kteří neměli 17. 1. 2019 vyplněné ve STAG číslo účtu, nebylo ubytovací stipendium vyplaceno. Tito studenti budou osloveni a na základě jejich žádosti (obsahující zdůvodnění neuvedení čísla účtu) bude dán příkaz k výplatě příslušné částky na pokladně UHK.


O ubytovací stipendium se nežádá, žádosti byly automaticky vygenerované všem studentům, kteří splňují podmínky pro přiznání stipendia podle Stipendijního řádu UHK. Za období 1. 9. - 31. 12. 2018 bude stipendium vyplaceno v lednu 2019, za období 1. 1. - 30. 6. 2019 v červenci 2019.

Stipendia jsou vyplácena převodem na účet studenta. Žádáme všechny studenty, kteří mají na ubytovací stipendium nárok, aby provedli kontrolu čísla účtu a případně tento údaj do STAG doplnili. Číslo účtu se zadává v sekci Úprava osobních údajů studenta, karta Bankovní účet.


Seznam obcí vyloučených z nároku na ubytovací stipendium obsahuje Stipendijní řád UHK v příloze č. 1.

V případě, že se domníváte, že máte na ubytovací stipendium nárok podle čl. 8 Stipendijního řádu UHK a žádost nebyla vygenerovaná automaticky, zašlete e-mail s reklamací na martina.kucerova@uhk.cz.


22. 11. 2016

Organizace státních závěrečných zkoušek

Na státní závěrečné zkoušky se studenti hlásí ve STAG. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na www stránkách v části Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce.

Katedry jsou povinné vypsat na státní zkoušky v součtu termínů květen/červen + srpen dostatečný počet míst pro všechny studenty, kteří mají v daném akademickém roce končit své studium (uzavírat index). Katedry nemají povinnost v srpnu vypisovat další termíny státních zkoušek v případě naplnění kapacity termínů již vypsaných.


10. 10. 2016

Parkoviště u hlavní budovy UHK

Upozornění pro studenty, kteří využívají parkoviště u hlavní budovy UHK na Hradecké ulici:
V prostoru parkoviště UHK vzrůstá počet dopravních přestupků. Přátelsky všechny řidiče, kteří parkoviště využívají, informujeme, že v případě prohřešku a přestupku zde zasáhne i Městská policie. Účelem není šikanování studentů, ale zjednání nápravy. Věnujte prosím pozornost umístěným dopravním značkám (např. zákaz vjezdu mimo zaměstnanců UHK, vyhrazeno pro rezidenty, žlutá čára apod.).
Děkujeme za pochopení.