Studuj PdF

Pojďte studovat na Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové,
vítejte na našich stránkách!

V záložkách vlevo naleznete informace týkající se přijímacího řízení i informace potřebné k úspěšnému studiu.

Termín podání přihlášek: 15. 4. 2019
Den otevřených dveří: 11. 1. a 12. 1. 2019

Přihlášky se podávají elektronicky.
 

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové má v současné době vybudovanou pevnou pozici mezi ostatními fakultami českých vysokých škol. Posláním fakulty je vzdělávání podle akreditovaných učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.

                   

Absolventům je podle typu studijního programu udělován titul bakalář, magistr nebo doktor.

Specifickou vlastností studijní nabídky Pedagogické fakulty UHK je tzv. volná kombinovatelnost učitelských specializací. Pedagogická fakulta jako jediná v Česku nabízí souvislá magisterská studia v rámci učitelství pro 2. stupeň základních škol, pochopitelně s možností tvorby volných kombinací.


Zajímavé jsou bezesporu umělecké a mnohé neučitelské obory, jež má fakulta v nabídce.
Bakalářské obory:
* Učitelství pro mateřské školy * Cizí jazyky pro cestovní ruch (anglický, ruský, německý a francouzský jazyk) * Jazyková a literární kultura * Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních * Výchovná práce ve speciálních zařízeních * Speciální pedagogika – intervence * Sociální patologie a prevence * Sociální komunikace v neziskovém sektoru * Sbormistrovství chrámové hudby * Náboženská výchova * Učitelství praktického vyučování * Textilní tvorba * Grafická tvorba – multimédia * Transkulturní komunikace

Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání, po jejichž absolvování lze pokračovat ve studiu Učitelství pro střední školy (volná kombinovatelnost dvou oborů z nabídky, lze kombinovat i s obory nabízenými na Přírodovědecké fakultě UHK) * Český jazyk * Historie * Hudební kultura * Hra na nástroj a sólový zpěv * Řízení sboru * Ruský jazyk* Společenské vědy * Tělesná výchova a sport * Výtvarná tvorba * Základy techniky


Magisterské a navazující magisterské obory:
* Učitelství pro 1. stupeň ZŠ * Pedagogika předškolního věku * Sociální pedagogika * Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ*

* Učitelství pro 2. stupeň ZŠ * Učitelství pro střední školy (souvislé pětileté magisterské studium) * Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (volná kombinovatelnost dvou oborů z nabídky). Jsme jedinou fakultou v ČR, která nabízí pětiletá studia učitelství – jedno studium, jedna diplomka, jedny státnice. Lze volně kombinovat specializace.

* Anglický jazyk * Biologie * Český jazyk * Dějepis * Etická výchova * Francouzský jazyk * Fyzika * Hudební výchova * Chemie * Informatika * Matematika * Německý jazyk * Ruský jazyk * Tělesná výchova * Výchova k občanství * Výtvarná tvorba * Základy techniky

Detailní nabídka studijních oborů
 

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 1.4.2019 9:40