Neučitelská praxe

Obecné pokyny

 • student je povinen používat při veškeré mailové komunikaci školní mail (jmeno.prijmeni@uhk.cz)
 • před zahájením praxe je student povinen informovat se o požadavcích na splnění praxe u odpovědného pracovníka PdF UHK (garanta praxe)
 • student je povinen se předběžně domluvit v zařízení, ve kterém chce praxi absolvovat
 • student se v zařízení prokazuje potvrzením o studiu a předkládá "Průvodní dopis" (viz Formuláře)
 • žádosti o vykonání odborné praxe je nutné odevzdávat PŘED zahájením praxe, pozdě dodané dokumenty nebudou akceptovány
 • student je povinen přihlásit se na neučitelskou praxi na praxe.uhk.cz
 • organizace, se kterou má PdF UHK uzavřenou rámcovou smlouvu, může z kapacitních či provozních důvodů odmítnout praxi  studenta PdF UHK
 • na individuální praxi je nutno přihlásit se na praxe.uhk.cz minimálně 30 dní před zahájením praxe, individuální smlouvy (dva originály) je nutné přinést na Centrum služeb a praxí minimálně 21 dní před zahájením praxe, smlouvy musí být podepsané statutárním zástupcem přijímací organizace
 • dále je student povinen řídit se Rozhodnutím děkana č. 22/2018: Praxe studentů neučitelských oborů v akademickém roce 2018/2019 a č. 2/2019: Žádost studenta o vykonání odborné praxe - změna rozhodnutí děkana č. 19/2018, 20/2018, 21/2018 a 22/2018

Dotazy

Pokud máte dotaz ohledně registrace, vyplňte příslušný formulář a zašlete ho na andrea.rihova@uhk.cz
Do předmětu mailu uveďte "registrace individuální / rámcové praxe".
Do těla zprávy popište problém.

Pro dotaz na registraci na individuální praxi vyplňte tento formulář
Pro dotaz na registraci na rámcovou praxi vyplňte tento formulář.
 

Návody na registraci praxe

Návod na registraci rámcové praxe naleznete zde.
Návod na registraci individuální praxe naleznete zde.
Návod na tisk individuální smlouvy.

Žádost o zpětné uznání praxe

Podává se v případě pozdní registrace na praxe.uhk.cz nebo pozdního řešení individuálních smluv.
 • žádost naleznete na stránkách studijního oddělení PdF UHK
 • žádost ponese název: "Žádost o zpětné uznání praxe"
 • směřována bude na pana děkana
 • musí obsahovat celou zkratku a název praxe
 • manipulační poplatek za jeden předmět praxe činí 300 Kč. Lze jej uhradit složenkou (ústřižek přidat k žádosti) nebo přes účet (do žádosti napsat větu: "Žádost byla uhrazena z účtu č.: ..."). Do jedné žádosti lze uvést více předmětů praxe, za každý z předmětů je nutné uhradit manipulační poplatek.

   

 • k žádosti je nutné přiložit vyjádření garanta praxe (ten, kdo má oprávnění udělit zápočet) ohledně souhlasu s uznáním praxe. Ve vyjádření musí být uvedena celá zkratka a název praxe. Vyjádření musí být osobně podepsáno garantem praxe.
   
 • žádost a všechny náležitosti se předávají na děkanát PdF UHK
 • po schálení / zamítnutní obdrží žadatel vyjádření, které na kontaktní adresu zasílá studijní oddělení PdF UHK
 • v případě kladného vyjádření může garant praxe udělit zápočet


Přehled organizací, s nimiž má PdF UHK uzavřenou rámcovou smlouvu

  Zařízení Kontakt Pozn.
1 Barevné domky Hajnice
Hajnice 46, 544 66 Hajnice
Bc. Jan Pfeifer,
pfeiferj@barevnedomky.cz, tel.: +420 774 146 232
Ing. Bc. Lucie Skalová
skalova@barevnedomky.cz
info@barevnedomky.cz
ISU
2 CEDR Pardubice o.p.s.,
J. Palacha 324, 530 02, Pardubice
Mgr. Terza Bulíčková,
tel.: 737 253 278
e-mail: bulickova@cedrops.cz
ISU
3 Centrum LIRA, z. ú.,  
Matoušova 406/20, 460 02 Liberec
Mgr. Kateřina Kosová,
tel.: 724 400 833
e-mail: katerina.kosova@centrumlira.cz
ISU
4 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.,
Hábova 1571/22, Praha 13, Stodůlky
Mgr. Jana Fenclová,
tel.: 235 517 313
e-mail: reditelka@detskysluch.cz
novotna@detskysluch.cz
ISU

5
Česká republika - Probační a mediační služba ČR
Hybernská 18, 110 00, Praha
vedoucí příslušného střediska
viz www.pmscr.cz/kontakty/
ISU + Vlastní smlouva
6 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna, Říčařova 277, Plotiště nad Labem, 503 01, Hradec Králové PhDr. Marie Paličková
tel.: 495 211 908, 778 530 215, 778
e-mail: skola@ddu-hk.cz
ISU
7 Dětský domov Nechanice
Hrádecká 267, 503 15, Nechanice
PhDr. Luboš Holeček
tel.: 495 441 213
e-mail: detskydomovnechanice@seznam.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
8 Dětský domov se školou a základní škola,
Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí
PhDr. Jan Vodička
tel.: 491 113 522,
e-mail: dds.kostelec@tiscali.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
9 Dětský domov a školní jídelna
Žižkova 497, 543 01, Vrchlabí 1
PhDr. Alena Dědečková, ředitelka
tel.: 499 421 516,
e-mail: detsky.d.vr@tiscali.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
10 Diecézní katolická charita
Velké náměstí 37, 500 01, Hradec Králové
tel.: 495 063 135,
e-mail: dchhk@hk.caritas.cz
ISU
11 Domov důchodců
K Biřičce 1240, 500 08, Hradec Králové
tel.: 495 405 311,
e-mail: ddhk@ddhk.cz
ISU
12 Domov mládeže Vocelova
Vocelova 1469/5, 500 02, Hradec Králové
info@dmhk.cz  Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
13 Domov pod hradem Žampach, Žampach, č.p. 1, 564 01, Žamberk tel.: 465 618 184, 465 618 134
e-mail: uspza@uspza.cz
ISU
14 Domov Sv. Josefa Žireč, ul. 5. května 1170, 549 41, Červený Kostelec tel.: 491 610 600,
e-mail: sekretariat@dsj-zirec.cz
ISU
15 Ekocentrum PALETA
Štolbova 2665, 530 02 Pardubice
tel.: 466 614 352,
e-mail: ekocentrum@paleta.cz
ISU
16 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Monika Soukupová 
tel.: 469 648 525,
e-e-mail: soukupova@hamzova-lecebna.cz
Záznamový list + ISU
17 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
Milady Horákové 504/45, 500 06, Hradec Králové
Mgr. Monika Krúpová,
tel.: 773 592 326,
e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz
ISU
18 Kynologické centrum Borova tlapka, z.s.
Bratří Štefanů 807/36, 500 03 Hradec Králové
Jaroslav Filip,
tel.: 606 051 140,
e-mail: filip@borovatlapka.cz
ISU
19 Laxus o.s.,
Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk
Říční 1252/3a, 500 02 Hradec Králové
laxus@laxus.cz
pro HK Lenka Chládková
tel.: 495 513 977
pro Pce Martina Kollárovičová
tel.: 466 265 207, požadavky
Vstupní pohovor v zařízení + ISU
20 Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové
ZŠPr a ZŠs Hradecká 1231 - Mgr. Lenka Rybová
MŠ Markovická 621 - Libuše Veselá
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
21 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Nerudova 1180, 500 02, Hradec Králové Bc. Josef Suchánek,
tel.: 495 535 955
ISU
22 Multikulturní centrum Praha, z.s., Náplavní 1, 120 00 Praha 2 Mgr. Jana Troupová
e-mail: jana.troupova@mkc.cz
sara.vidimova@mkc.cz, info@mkc.cz
ISU
23 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1 - Malá Strana; 
SLS Vysočina, Veselý Kopec
PhDr. Ilona Vojancová,
tel.: 469 326 415,
e-mail: vojancova@pardubice.npu.cz
ISU
24 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Bc. Lucie Černoušková,
tel.: 487 954 029,
e-mail: lucie.cernouskova@nemcl.cz
Potvrzení o studiu a náplň praxe na email + ISU
25 NOMIA, z. ú., Třída Edvarda Beneše 575, 500 12 Hradec Králové 12 Mgr. Marcela Hudečková
tel.: 606 824 104,
e-mail: marcela.hudeckova@nomiahk.cz
ISU
26 o.s. Sportem proti Bariérám - Český Ráj
U Školky 488, 507 91, Stará Paka
spb-cr@email.cz ISU
27 Občanské poradenské středisko, o.p.s.,  Veverkova 1343, 500 02, Hradec Králové vzdelavani@ops.cz ISU
28 Bonanza Vendolí, z.ú.
Vendolí 308, 569 14 Vendolí
Mgr. Lenka Buchtová,
tel.: 608 218 847,
e-mail: info@osbonanza.cz
ISU
29 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Obchodní ulice 282, 542 25 Janské Lázně Mgr. Jana Marešová,
tel.: 499 862 101,
e-mail: maresova@oajl.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
30 Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03, Hradec Králové och@charitahk.cz ISU
31 Oblatní nemocnice Jičín, a. s.,
Bolzanova 512, 506 43 Jičín
Mgr. Hana Pěničková,
personální náměstkyně
tel: 493 582 222/227,
e-mail: hana.penickova@nemjc.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
32 Odborné učiliště, 17. listopadu 1212, Hradec Králové
17. listopadu 1212, 500 02, Hradec Králové
Mgr. Carmen Simonová,
tel: 721 817 200
e-mail: carmen.simonova@sspphk.cz
ISU
33 Pardubická krajská nemocnice,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Mgr. Alena Němečková,
tel.: 466 011 305,
e-mail: alena.nemeckova@nemocnice-pardubice.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
34 Prostor Pro
Čajkovského 1861, 500 09, Hradec Králové
info@prostorpro.cz ParduISU
35 S - centrum Hodonín, p.o.
Na Pískách 4037/11, 695 01, Hodonín
Jana Hanušová,
tel: 518 399 941,
e-mail: stanice1@ddhodonin.cz
ISU
36 Salinger, z.s.
Gočárova tř. 760, 500 02, Hradec Králové
Mgr. Iva Rosíková,
tel.: 495 267 249, 777 807 057,
e-mail: reditel@salinger.cz
pro NZDM Modrý pomeranč:
Mgr. Radka Volejníková,
tel.: 774 807 053,
e-mail: zastupce.nzdm@salinger.cz
Záznamový list + ISU
37 SANATORIUM DEMOSTHENES s.r.o.,
Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem
Mgr. Lucie Zapletalová
tel.: 475 259 317,
e-mail: lucie.zapletalova@demosthenes.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
38 Semiramis o.s. - Centrum primární prevence
Dlabačova 2208, 288 02, Nymburk
info@os-semiramis.cz ISU
39 Skok do života, o.p.s
Velké náměstí 142, 500 03, Hradec Králové
Mgr. Kateřina Drábková,
606 839 952
Bc. Denisa Bulvová
tel.: 601 588 179
e-mail: denisa.bulvova@skokdozivota.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
40 SKP-Centrum o.p.s.
Jungmannova 2550, 530 02, Pardubice
info@skp-centrum.cz
Mgr. Jiří Čermák
tel.: 464 629 619, 777 765 848
e-mail: jiri.cermak@skp-centrum.cz
ISU
41 Hospicové Chrudim
K Ploché dráze 602, 537 01, Chrudim
MUDr. Marie Blažková,
tel.: 731 151 538,
e-mail: smireni@centrum.cz
ISU
42 SOL Trutnov – Rehabilitační ústav Hostinné
Husitská 352, 543 71, Hostinné
Irena Janečková,
tel.: 499 404 844,
e-mail: janekova@ruhostinne.cz
ISU
43 SOL Trutnov - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království
Nový Nemojov 150, 544 01, Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Zuzana Rückerová,
tel.: 499 397 543,
e-mail: ozdravovna.k@seznam.cz
ISU
44 Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p., nám. Svobody 272, 542 52, Janské Lázně tel.: 499 860 111,
e-mail: info@janskelazne.com
ISU
45 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever,
Horská 175, 542 26, Horní Maršov
sever-hk@ekologickavychova.cz
sever@ekologickyvychova.cz
ISU
46 Soukromá klinika LOGO s.r.o.,
Brno-střed, Štýřice, Vsetínská 527/20
Ing. Daria Florianová, MBA,
tel.: 543 420 670,
e-e-mail: daria.florianova@logoped.cz
ISU
47 Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Štefánikova 549, 500 11, Hradec Králové info@neslhk.com,neslhk.hk@worldonline.cz
tel.: 495 272 379,
e-mail: MŠ Lentilka,
Mgr. Daniela Holečková,
tel.: 495 511 307
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
48 Tyflocentrum HK, o.p.s.
Okružní 1135/15, 500 03, Hradec Králové
Mgr. Dagmar Balcarová,
tel.: 495 523 729,
e-mail: balcarova@tyflocentrum.cz
ISU
49 Tyfloservis o.p.s.
M. Horákové 549, 500 06, Hradec Králové
Mgr. Daniela Morávková,
tel.: 495 273 636
e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
50 Tyfloservis o.p.s.
Krakovská 21, 110 00, Praha
tel.: 221 462 362,
e-mail: praha@tyfloservis.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
51 Uměleckoprůmyslové museum
ulice 17. listopadu 2, 110 00, Praha 1
Mgr. Vlastimil Havlík
tel.: 251 093 111,
e-mail: info@upm.cz
ISU
52 Vazební věznice
Hradební 860, 500 01, Hradec Králové
Dáša Žižková - asistentka ředitele
tel.: 495 758 204,
e-mail: mailto:DZizkova@vez.hrk.justice.cz
ISU
53 Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna, Vrchlického 700, 544 01, 
Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 561
e-mail: husuvdomov@husuvdomov.cz
ISU
54 Prointepo - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.
Hrubínova 1458, 500 02, Hradec Králové
tel.: 495 538 989,
e-mail: prointepo@prointepo.org
ISU
55 ZŠ a MŠ při fakultní nemocnici, HK, Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové ředitelka: Mgr. Blanka Kovandová
praxe vyřizuje ved. učitelka Mgr. Lea Kašubová
tel.: 495 832 407,
mobil: 606 606 487
e-mail: kasubova@centrum.cz, kovandova.blanka@seznam.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
56 ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s.
Komenského 432, 530 03, Pardubice
Mgr. Markéta Hujerová,
tel.: 466 049 916,
e-mail: hujerova@svitani.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
57 ZŠ logopedická a MŠ logopedická, Choustníkovo Hradiště 161, 544 42 Mgr. Helena Durstová,
tel.: 499 629 248
e-mail: zslogo@specskola.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU


ISU – nutná registrace praxe na praxe.uhk.cz

Vlastní smlouva - zařízení požaduje uzavření vlastní smlouvy

Chtějí IS pro kontrolu - student si zařídí individuální smlouvu s organizací

Požadují Žádost studenta o vykonání odborné praxe (viz Formuláře) - student si vytiskne a vyplní Žádost studenta o vykonání odborné praxe. Vyplněnou žádost s údaji o vlastní osobě, zařízení, vedoucím odborné praxe a odsouhlasenou garantem praxe předá odpovědné pracovnici PdF UHK pro praxe Bc. Andree Říhové.

Požadují Záznamový list o praxi studentů (viz Formuláře) - řádně vyplněný jeden výtisk předá student v zařízení, kde vykonává praxi.

Kontakt

a: budova C, místnost 12090 
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 4.2.2019 14:26