Praxe MŠ, předškolní pedagogika

Student je povinen řídit se pokyny, které jsou uvedeny v Rozhodnutí děkana č. 19/2018: Pedagogická praxe studentů oborů učitelství pro mateřské školy a pedagogika předškolního věku v akademickém roce 2018/2019 a č. 2/2019: Žádost studenta o vykonání odborné praxe - změna rozhodnutí děkana č. 19/2018, 20/2018, 21/2018 a 22/2018. Dále se řídí pokyny akademických pracovníků, kteří jsou pověřeni vedením jednotlivých předmětů praxe. Jména příslušných pracovníků jsou uvedena ve výše zmíněném rozhodnutí děkana. Tito pracovníci stanovují podmínky pro úspěšné absolvování praxe a následného udělení zápočtu za předmět praxe.

Administrativní záležitosti je student povinen řešit s odpovědným pracovníkem pro praxe. Veškeré dokumenty potřebné k absolvování praxe jsou uvedeny ve Formulářích (Dopis děkana řediteli / ředitelce MŠ, Hodnocení MŠ, Hodnotící list studenta ČŠI, Žádost studenta o vykonání pedagogické praxe v MŠ, Individuální smlouva MŠ).

Individuální smlouva o zajištění pedagogické praxe v MŠ je zapotřebí pouze tehdy, pokud je vyžadována samotným zařízením, na kterém má praxe probíhat.

Kontakt

a: budova C, místnost 12090
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 4.2.2019 14:29