Praxe ZS1

Student je povinen řídit se pokyny, které jsou uvedeny v Rozhodnutí děkana č. 20/2018: Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2018/2019 a č. 2/2019: Žádost studenta o vykonání odborné praxe - změna rozhodnutí děkana č. 19/2018, 20/2018, 21/2018 a 22/2018. Dále se řídí pokyny akademických pracovníků, kteří jsou pověřeni vedením jednotlivých předmětů praxe. Tito pracovníci stanovují podmínky pro úspěšné absolvování praxe a následného udělení zápočtu za předmět praxe.

Administrativní záležitosti je student povinen řešit s odpovědným pracovníkem pro praxe.

Veškeré dokumenty potřebné k absolvování praxe jsou uvedeny ve sekci Formuláře (Dopis děkana řediteli / ředitelce ZŠ, Žádost o vykonání průběžné pedagogické praxe ZŠ1, Hodnotící list PP1, Hodnotící list PP2, Hodnotící list KS-PP, Hodnotící list 5. ročník, Žádost o vykonání souvislé pedagogické praxe – plně organizovaná školy, Žádost o vykonání souvislé pedagogické praxe – malotřídní škola, Individuální smlouva o zajištění pedagogické praxe v ZŠ1).

Individuální smlouva o zajištění pedagogické praxe v ZŠ1 je zapotřebí pouze tehdy, pokud je vyžadována samotným zařízením, na kterém má praxe probíhat.

Kontakt

a: budova C, místnost 12090
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 4.2.2019 14:29