Erasmus+ Flip IT!

Převrácená třída v evropském středním odborném vzdělávání

Základní informace o projektu

Akronym: Flip-IT!

Číslo schválené grantové dohody: 2015-1-HU01-KA202-013555

Název: Flip-IT! – Převrácená třída v evropském vzdělávacím systému středních odborných škol

Trvání: 1. září 2015 – 31. srpen 2018

Program: ERASMUS+

Země zapojené do projektu: Madarsko, Irsko, Španělsko Velká Británie, Česká republika

Website: FlipIT!

Kontakt: Mária Hartyányi, ITStudy Hungary Educational and Research Centre for Information Technology

E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu & szabo.janos@itstudy.hu

Popis projektu

Nejnovější literatura uvádí, že formální vzdělávání jen zřídka plně využívá potenciál ICT a že "pouze několika inovativním projektům se daří přežít první fázi a plně se začlenit do vzdělávací praxe". (S. Bocconi, P. G. Kampylis, Y. Punie, 2012). A právě v kontextu výše zmíněných poznatků započal projekt FlipIT!. Jedná se o výzkumný projekt, jehož cílem je integrovat metodu "převrácené třídy" do pedagogické praxe středních odborných škol a vzdělávacích center v partnerských zemích napříč Evropou. Dlouhodobým cílem projektu je zlepšit kvalitu středního odborného vzdělávání a podpořit směřování k učení / výuce, které jsou kolaborativní a problémově orientované, za využití pedagogického potenciálu nástrojů ICT.

Institut s názvem The Institute for Prospective Technological Studies of the European Commission's Joint Research Centre (JRC-IPTS) inicioval roku 2012 "Program tvůrčí třídy", který je v souladu s hlavními liniemi strategie Europa 2020. Cílem této iniciativy je umožnit lepší porozumění informačním a komunikačním technologiím - umožnit inovaci ve formálním vzdělávání a vzdělávání dospělých a rozšířit efektivní využití ICT při modernizaci pedagogických metod. V rámci této tematiky vyvinul Evropský Schoolnet v roce 2013 "Laboratoř tvůrčí třídy" (Creative Classroom Lab) využívající metodologii "Převrácené třídy" ("Flipped Classroom - FC"). Projekt byl pilotován v zemích napříč Evropou.

Jsme přesvědčení, že "převrácení třídy" by bylo zvláště přínosné pro sektor středního odborného školství, ve kterém se školy musí snažit uspokojit potřeby stále se měnícího trhu práce. Vzhledem k rychlosti technologického vývoje je téměř nemožné, aby byly středním odborným školám včas poskytnuty klasické učebnice. Při přípravě studijních materiálů musí učitelé zpracovat obrovské množství informací dostupných na internetu. Jak mohou učitelé využít koncept "stálého připojení" k tomu, aby obohatili zkušenosti a učení studentů? Jak mohou překonat omezení PowerPointových prezentací realizovaných ve třídě? Jaké nástroje ICT jsou nejefektivnější podporou pro zlepšení výuky a učení a obzvláště převráceného modelu učení? Konsorcium projektu FlipIT! by chtělo nejen odpovědět na tyto otázky, ale také prakticky podpořit snahy učitelů. Věříme totiž, že učitelé jsou těmi hlavními aktivními činiteli, kteří mohou tuto změnu řídit.

Cíle

Provést rešerši teoretických studií a pedagogických zkušenosti spojených s metodou převrácené třídy.

Provést analýzu potřeb, do které se zapojí učitelé z partnerských zemí.

Vypracovat metodologii "převrácené třídy” (učebnici, učební plány, on-line vzdělávání učitelů středních odborných škol).

Zapojit učitele středních odborných škol z partnerských zemí do procesu pilotování on-line kurzu.

Zapojit studenty středních odborných škol do procesu validace výsledku.

Primární cílová skupina: Učitelé středních odborných škol.

Sekundární cílová skupina: Studenti středních odborných škol.

Konsorcium

Konsorcium zahrnuje 10 partnerů ze čtyř evropských zemí. Přizvali jsme dvě instituce z oblasti terciálního školství ze Španělska a České republiky, které poskytnou teoretickou základnu pro další rozvoj za využití výsledku svého předcházejícího výzkumu týkajícího se metodologie převrácené třídy. Cílové instituce, které budou primárně těžit z výsledku projektu, jsou zastoupeny třemi středními odbornými školami a jednou vyšší odbornou školou z Maďarska a velkou vzdělávací institucí ze Španělska, která je zaměřena na praktické vzdělávání dospělých. A pozvali jsme také institut terciálního vzdělávání z Irska, který poskytne své odborné zkušenosti v oblasti návrhu e-learningu a vypracování on-line kurzu.

Partnerské instituce

P1: ITS – iTStudy Hungary Ltd. (Maďarsko)

P2: CIT – Cork Institute of Technology (Irsko)

P3: IFES – Instituto de Formación y Estudios Sociales (Španělsko)

P4: SZAMALK – SZÁMALK-Szalézi Post-Secondary Vocational School (Maďarsko)

P5: NJSZKI – Neumann János Post-Secondary Vocational School (Maďarsko)

P6: UEM – Universidad Europea de Madrid SL (Španělsko)

P7: OPUS – Opus Learning Ltd. (Velká Británie)

P8: UHK – Univerzita Hradec Králové (Česká republika)

P9: MAGYULA – Magyar Gyula Post-Secondary Vocational School (Maďarsko)

P10: FMKASZK – FM Bercsényi Miklós Post-Secondary Vocational School (Maďarsko)

Sledujte nás na našem Facebooku.Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
17. 2. 2016 
Interní dokumenty
17. 2. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 18.2.2016 10:8