Ostatní mobility

Nabídky stáží:

1) Individuální žádosti o mobility:

Oznamujeme studentům, že bylo zveřejněno Rozhodnutí děkana č.15/2017 o stipendijní podpoře krátko a střednědobých mobilit do zahraničí.

Studenti Pedagogické fakulty tak mají možnost si nalézt vhodnou odbornou stáž, studijní pobyt, letní školu mimo vyhlášená výběrová řízení a podat si žádost o stipendijní podporu na tento výjezd.

Přesné podmínky jsou definovány v dokumentu.

Formulář žádosti naleznete níže.

Je třeba jej vždy podat v listinné podobě s podpisem a to minimálně 1 měsíc před plánovaným
odjezdem na Referát internacionalizace PdF.

2) Nabídky Akademické informační agentury:

Více viz: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/


Aktualizovanou nabídku naleznete na stránkách Akademické informační agentury, na stránce „Výběrová řízení“ . 

Nabídka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku.
 
Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek je do 30. dubna 2019.
 
O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi pedagogických fakult nebo studenti posledního ročníku těchto fakult (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky. V
ítána je aprobace český jazyk – německý jazyk nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí německého jazyka.
 
Asistentky/asistenti by pomáhaly/i při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, Žitavě a okolí) a další..

Vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři se zasílají spolu s dalšími podklady poštou na adresu MŠMT. Podrobné informace včetně formuláře přihlášky jsou zveřejněny zde: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj/.

 
3) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA JAZYKOVÉ STÁŽE (LETNÍ ŠKOLU) V NIŽNIJ NOVGORODĚ, RUSKÁ FEDERACE V ČERVENCI 2019:

Oznamujeme studentům PdF, že byly vyhlášeny VÝSLEDKY výběrového řízení na jazykově-kulturní stáž na nové partnerské instituci Nižegorodské Dobroljubovově lingvistické univerzitě, v Nižnij Novgorodě, v Ruské federaci, s termínem konání stáže 27.6-28.7.2019. Obsahem stáže je účast na letní škole ruského jazyka a kultury.

Více informací v přiloženém souboru:
"Výsledky VŘ na jazykovou stáž Novgorod červenec 2019"

4) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PEDAGOGICKÉ PRAXE NA MIMOEVROPSKÝCH VŠ INSTITUCÍCH PRO ZIMNÍ SEMESTR AKAD.ROKU 2019/2020:

Oznamujeme studentům PdF, že byly vyhlášeny výsledky 3.kola výběrového řízení na studijní pobyty a pedagogické praxe na VŠ institucích v mimoevropských destinacích (resp. mimo EU.

Více informací v přiloženém souboru:
"Výsledky 3.kola VŘ na mimoevropské destinace na ZS AR 2019-2020"

Individuální konzultace k výběru destinací, obsahu stáže, podávání přihlášky, apod. jsou možné v úředních hodinách Referátu internacionalizace.


 Dokumenty

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Nosková Petra, 6.5.2019 9:52