Personální obsazení

JménoPoziceOdkaz
doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.vedoucí katedry biologiePersonální stránka
Petruše Koutníkovásekretářka-asistentka katedryPersonální stránka
RNDr. Michal Andreas, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Mgr. Alena Astapenková, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Ing. Karolína BjelkoválektorkaPersonální stránka
RNDr. Markéta Bohunická, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Mgr. Kateřina Dolečková, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Mgr. Ing. Miloslava Ďuráčovávědecká pracovnicePersonální stránka
Jana FencloválaborantkaPersonální stránka
RNDr. Josef Halda, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Mgr. Lucie HlaváčkoválektorkaPersonální stránka
doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D.docentPersonální stránka
RNDr. Jan Hušek, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
RNDr. Zuzana Kovalíková, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. profesorPersonální stránka
RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.docentPersonální stránka
RNDr. Alena Myslivcová Fučíková, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Mgr. Martina Nalezinkovávědecká pracovnicePersonální stránka
Mgr. Jan Novákvědecký pracovníkPersonální stránka
RNDr. Pavel Pech, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
RNDr. Romana Prausová, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
RNDr. Lenka Supová, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Mgr. Radka Symonová, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Mgr. Barbora Šalovská, Ph.D.výzkumná pracovnicePersonální stránka
doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.docentPersonální stránka
RNDr. Jakub Toman, Ph.D.lektorPersonální stránka
doc. Ing. Jiří Tůma, CSc. docentPersonální stránka
1