O katedře

Na katedře studují budoucí učitelé fyziky v bakalářských i navazujících magisterských oborech Učitelství pro 2. stupeň základních škol a Učitelství pro střední školy. Probíhá zde rovněž výuka bakalářského neučitelského studia Fyzikální a technická měření - výpočetní technika, a to v prezenční i kombinované formě.  Dalším vzdělávacím stupněm zajišťovaným katedrou je  doktorský studijní obor Teorie vzdělávání ve fyzice v programu Specializace v pedagogice. Katedra má právo na základě rigorózní zkoušky absolventům magisterského studia učitelství fyziky pro základní školy i školy střední udělovat titul doktora filozofie. Bližší informace je možné najít na stránce věnované rigorózním řízením.

Bohatá je vědecká a publikační činnost členů katedry, která se zaměřuje jednak směrem odborné fyziky, jednak směrem na didaktiku fyziky. Při katedře působí vědecké výzkumné pracoviště Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku, jehož pracovníci úzce spolupracují s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky. Pracovníci katedry rozvíjejí především aplikovanou matematickou fyziku, zabývají se využitím informačních technologií ve vědě i ve výuce a věnují značnou pozornost základním problémům výuky fyziky na základních a na středních školách.

V posledních třech letech katedra pořádala či spoluorganizovala několik významných konferencí: Dvacet let Turnaje mladých fyziků (2007), Třicet let Středoškolské odborné činnosti ve fyzice (2008), 16. Mezinárodní konference českých a slovenských fyziků (2008), Padesát let Fyzikální olympiády (2009), Mezinárodní konference aplikované matematiky (2010), Veletrh nápadů učitelů fyziky (2013) aj.

Někteří učitelé katedry spolupracují se středními a základními školami v celé republice, neboť na katedře působí sekretariát Ústřední komise fyzikální olympiády, který je organizačním centrem i odborným garantem pro pořádání této vrcholové předmětové soutěže, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Katedře je rovněž sídlem Českého výboru Turnaje mladých fyziků, prestižní soutěže středoškoláků, talentovaných pro fyziku, dále centrum pro organizaci Středoškolské odborné činnosti ve fyzice. Na katedře je zřízena Poradna pro fyzikální talenty, navazující na padesátiletou tradici péče o žáky základních a středních škol talentovaných na fyziku. Členové katedry tak podporují mimoškolní činnost značné části mladých lidí, včetně přípravy těch nejúspěšnějších, kteří se každoročně účastní mezinárodní fyzikální olympiády. 

Na katedře rovněž působí konzultační středisko pro středoškolskou odbornou činnost v oboru fyzika v rámci projektu SPONA (Střediska podpory nadání) SOČ. Konzultační středisko poskytuje odbornou a metodickou podporu žákům i učitelům, vypisuje témata prací a umožňuje realizaci experimentů s využitím technického zázemí katedry.

Prohlédněte si stránky věnované péči o fyzikální talenty.

Bohaté jsou mezinárodní styky Katedry fyziky i jednotlivých členů – pracovní stáže vedly v poslední době do Německa, Polska, na Slovensko, do Japonska, Velké Británie, Brazílie, na Island, pracovníci katedry navštěvují odborné fyzikální konference v různých zemích světa – ve Spojených státech amerických, v Itálii, v Rakousku, v Thajském království, na Filipínách, v Maroku. V roce 1977 byla Katedra fyziky spolupořadatelem 10. Mezinárodní fyzikální olympiády a od té doby každým rokem se pracovníci účastní mezinárodních fyzikálních olympiád. Dva členové katedry jsou mezi posuzovateli mezinárodní vědecké soutěže mladých fyziků – First Step to Nobel Prize in Physics, na kterou každým rokem přicházejí desítky odborných fyzikálních prací mládeže z celého světa. Katedra jako celek spolupracuje s řadou dalších fyzikálních pracovišť v různých zemích.

Katedra se skládá z oddělení fyziky a didaktiky fyziky, oddělení experimentální fyziky a oddělení matematické fyziky.

kontakt

e: romana.pracna@uhk.cz
t: (+420 49 333)
1189

Naposledy upraveno: Šlégr Jan, 2.9.2015 14:47