10.07.2017

  Cena za nejlepší poster putuje na katedru biologie

  RNDr. Jakub Toman reprezentoval úspěšně PřF na 39th Mycotoxin Workshop, který se odehrával v polské Bydgosczi ve dnech 19.–21. června 2017.

   
  Konference se zúčastnilo přes 200 odborníků z 21 zemí světa. Z České republiky se konference zúčastnili RNDr. Jakub Toman (Univerzita Hradec Králové), doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. (SZÚ Brno), Ing. Markéta Pospíchalová (ÚKZUZ Brno), Ing. Zdenka Vepříková, Ph.D. a Ing. Petra Slavíková (VŠCHT v Praze).
   

  Mezinárodní konference měla obsáhlý program, který byl kombinací bloků přednášek a posterových prezentací, kterých bylo odborníky z celého světa prezentováno v obdobných blocích celkem 81.
  Na konferenci dr. Toman prezentoval poster (ve sborníku pod označením P77 v sekci Human and Animal Health) jako hlavní autor na téma:
  Determination of ochratoxin A, citrinin and aflatoxin M1 in urine from patients with renal cell carcinoma and urinary tract cancer.

  Tento poster vyhodnocen jako jeden ze dvou nejlepších z celé konference a oceněn voucherem na zakoupení literatury od vydavatele Springer.  Vítězný poster Determination of ochratoxin A, citrinin and aflatoxin M1 in urine from patients with renal cell carcinoma and urinary tract cancer  


   

  RNDr. Jakub Toman s vítězným posterem


   Celkem bylo odborníky předneseno 35 přednášek v následujících blocích: Toxigenic Fungi; Occurrence in food and feed; Environment: occurrence; Environmental influences on mycotoxin production; Modified mycotoxins and degradation; Analytics, Human and Animal Health. 
  K ocenění gratulujeme! • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 10.7.2017 16:22