20.02.2019

  Centrum pokročilých technologií vyvíjí nový radarový systém v projektu za téměř 35 milionů korun

  Vědci z Centra pokročilých technologií PřF UHK (CPT PřF UHK) získali ve spolupráci se společností RETIA, a. s., finanční podporu programu OP PIK ITI Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace v kategorii Podnikání a inovace. V projektu za téměř 35 milionů korun budou společně vyvíjet radarový systém pro detekci pozemních a nízkoletících vzdušných cílů.

  Snahou je vyvinout systém uplatnitelný v obraně objektů a pro vojenské využití, který bude zaměřen např. na přesnější identifikaci dronů či letadel. Využít k tomu chtějí mnohovrstvé konvoluční neuronové sítě, jež jsou určeny pro rozpoznání objektů na základě senzorických dat. „Úkolem týmu CPT v tomto projektu je vytvořit software využívající metody umělé inteligence - strojového učení a pokročilých statistických metod  pro klasifikaci letících cílů,“ říká dr. Richard Cimler, vedoucí Centra pokročilých technologií.  

  Takto nově vyvinutý radarový subsystém a vyhodnocovací pracoviště by mělo poskytovat rychlejší a přesnější klasifikaci letících cílů. Díky svému unikátnímu řešení a modulárnímu konceptu bude systém využitelný v produktech radarové a bezpečnostní techniky, u které se v dohledné době předpokládá velký tržní potenciál, protože s rozšířením používání právě například dronů dochází ke zvýšené poptávce po systémech detekce, sledování a klasifikace pozemních a malých, pomalých a nízkoletících vzdušných cílů a Richard Cimler dále dodává: „Vizí našeho centra je spojovat experty z různých oborů a podílet se na řešení inovativních výzkumných a vývojových projektů hlavně v oblasti aplikovaného výzkumu, jako je právě tento, který by měl být, doufejme, velice brzy, v horizontu dvou let, uveden do provozu.“  

  Spolu s kolegy z Centra pokročilých technologií se v současné době věnuje zejména moderním senzorickým technologiím a klasifikaci dat. Zaměřují se především na tvorbu chytrých algoritmů nad různými daty a vývoj senzorických řešení pro měření vitálních funkcí lidí i zvířat. Obrana a vojenství je tak pro ně dalším zajímavým odvětvím, kde mohou uplatnit své znalosti v této oblasti.

  „Spolupráce s firmou RETIA trvá již několik let, začala v dobách, kdy moji dva diplomanti psali téma spojené s využitím počítačových simulací ve vojenství. S potěšením mohu říct, že výsledky jejich práce pak vedly k tomu, že je oba firma zaměstnala ještě před dokončením studia a my jsme tak získali zajímavého partnera pro náš výzkum, který teď vyvrcholil prvním takto rozsáhlým projektem,“ uzavírá Richard Cimler.  Kristýna Vávrová

  Referentka PR
  Více o projektu Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_125/0014421) zde. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 8.3.2019 15:59