14.09.2016

  Hradecká didaktika chemie na ECRICE v Barceloně

  Prof. Martin Bílek přednášel na světové konferenci ECRICE 2016 jako jeden z keynote speakerů.

  Prof. Martin Bílek, vedoucí Oddělení didaktiky chemie a výzkumného týmu PřF UHK Oborové didaktiky přírodních věd, matematiky a informatiky, byl pozván s keynote referátem na Evropskou konferenci o výzkumu v chemickém vzdělávání (ECRICE), která se konala ve dnech 6.–11. září 2016 v Barceloně.
   

  Prof. Bílek při svém referátu na ECRICE 2016
   
  Příspěvek zazněl na čestném místě mezi 20 dalšími plenárními a keynote referáty osobností z celého světa – jde tedy o ocenění nejen práce prof. Bílka, ale i dlouhodobé práce celého týmu didaktiky chemie na naší fakultě.

  Referát „Virtual and Real Environments Interactions in Chemistry Education“ se zabýval možnostmi a limity využití experimentů ve virtuálním a reálném prostředí (na příkladu měření pH) 
  ve výuce chemie na druhém stupni základních škol. Tento referát odkazoval na řadu jeho již publikovaných prací, např. na monografii K virtualizaci školních experimentálních činností nebo na editorial v impaktovanem časopise Journal of Baltic Science Education.

  13. konferenci ECRICE (European Conference about Research in Chemistry Education) uspořádala Divize pro chemické vzdělávání Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy (EuCheMS - European Association for Chemical and Molecular Sciences) ve spolupráci s Katalánskou chemickou společností (Catalan Chemical Society) a Katalánskou univerzitou v Barceloně (Institut d’Estudis Catalans).

   
  Konference se zúčastnilo více než 200 odborníků zabývajících se výzkumem v chemickém vzdělávání téměř ze všech evropských zemí a také z vybraných zemí Severní a Jižní Ameriky, Afriky, Asie a Austrálie. Program konference tvořily plenární přednášky, keynote referáty a příspěvky v sekcích a workshopech, zaměřených na široké spektrum chemického vzdělávání na všech stupních školských systémů. Příspěvek hradecké didaktiky chemie, která má na UHK dlouhodobou tradici, byl inspirací pro bohaté formální i neformální diskuse účastníků konference a pomohl k navázání mnoha nových kontaktů pro budoucí mezinárodní spolupráci v této oblasti.    
   

  Prof. Bílek při svém referátu na ECRICE 2016
  Prof. Bílek v diskusi po keynote referátu


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 14.9.2016 15:49