15.11.2018

  Jste na podobné cestě – říká expert z MIT Media Lab

  Na pozvání Center of Advanced Technology PřF UHK (CAT PřF UHK) navštívil Přírodovědeckou fakultu UHK ve dnech 5.–7. listopadu 2018 prof. Agnis Stibe, zahraniční expert v oblasti budování chytrých měst a aplikace moderních technologií ke zvýšení kvality života obyvatel, mající za sebou působení v Massachusetts Institute of Technology Media Lab (MIT Media Lab), HewlettPackard nebo na ESLSCA Business School Paris.

  Je také zakladatelem Transforming Wellbeing Theory (TWT), která popisuje, jak dosáhnout trvalé změny v chování lidí postupnými kroky tím, že změní svůj postoj nebo pomohou změnit své prostředí často s využitím moderních technologií. „V České republice jsem potřetí, ale poprvé pracovně, kdy přednáším a můžu se o své zkušenosti podělit s centry aplikovaného výzkumu, jako je právě Center of Advanced Technology. Právě taková centra mě zajímají, protože v nich mohu svůj výzkum, který je spíše teoretický, otestovat a implementovat.“
  Celý jeho program spojovalo téma komercionalizace a zavádění výsledků vědeckých výzkumů do praxe. Jedním z bodů byla i prezentace výzkumů v oblasti smart řešení a senzorických systémů probíhajících na pracovištích PřF UHK. Některé z výzkumů vycházely z konzultací, které proběhly již před dvěma lety: „Prof. Stibeho jsem poznal při jedné ze svých zahraničních pracovních cest na MIT a velice rádi jsem ho nyní uvítal na naší univerzitě. To, co bylo před dvěma lety ještě jen společnou vizí, můžeme teď díky naší práci v CAT začít realizovat,“ popisuje vedoucí CAT dr. Richard Cimler počátky spolupráce a prof. Stibe dodává: „Rád vidím, že tato univerzita a centrum je na podobné cestě jako MIT a jiná taková pracoviště v tom, s jakým nasazením se snaží sami vyvíjet, navrhovat a aplikovat nové technologie. To samé jsem viděl v MIT Media Lab.“
  V rámci programu proběhlo dále např. setkání se zástupci Centra transferu biomedicínských technologií, technologickými skauty nebo se zástupci podnikatelské sféry a Technologického centra HK. Prof. Stibe se podělil o své zkušenosti ze svého působení na MIT i při individuálních konzultacích s výzkumnými pracovníky PřF UHK a při veřejných přednáškách, kde představil nejen své projekty realizované MIT Media Lab, ale i další projekty a zejména úspěšně převedené výsledky do praxe formou vytvoření start-upů.
  Spolupráce bude nadále pokračovat i na nových tématech v oblasti chytrých měst a senzorických řešení. Výzkum se bude ubírat směrem k využití moderních technologií ve městech, zejména se zaměřením na zvyšování kvality života obyvatel: „Díky této návštěvě se tak můžeme těšit na další spolupráci a možnost konzultovat naše záměry přímo s kolegy z MIT,“ uzavírá dr. Cimler.


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 16.11.2018 14:16